Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz moon bylo nalezeno překladů: 43 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 41).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [astr.] moon
nebeské těleso {mu:n}
- měsíc
v: [slang.] moon
{mu:n}
- vystrkovat holý zadek
n: ask for the moon - žádat více než je potřeba
[fráz.] blue moon
once in a blue moon - jednou za uherský rok
- uherský rok
full moon
- úplněk
n: full phase of the moon
- úplněk
half-moon
- půlměsíc
adj: honeymoon
{hAni:mu:n}
- líbánkový
honeymoon
{hAni:mu:n}
- svatební cesta
n: honeymoon
{hAni:mu:n}
- líbánky
v: moon (over)
- toužit (po něčem)
moonbeam
- měsíční paprsek
mooncalf
- moula
n: mooncalf
- hlupák
n: [jmén.] Mooney
příjmení {mu:ni:}
- Mooney
n: mooning
- snění
n: [slang.] mooning
- vystrkování holého zadku
adj: moonless
- bezměsíčný
moonlight
{mu:nlTt}
- melouchařit
moonlight
{mu:nlTt}
- měsíční svit
moonlight
{mu:nlTt}
- měsíční světlo
n: moonlighter
- melouchář
n: moonlighting
{mu:nlTtIN}
- melouchaření
moonlit
{mu:nlIt}
- osvětlený měsícem
moonrise
- východ měsíce
adj: moons
{mu:nz}
- sní
n: moons
{mu:nz}
- měsíce
n: moonscape
- měsíční krajina
moonshine
{mu:nLTn}
- měsíční svit
moonshiner
- ilegální výrobce lihovin
moonshot
- vypuštění kosmické lodě na Měsíc
n: moonstone
{mu:nstCn}
- měsíček
adj: moonstruck
{mu:nstrAk}
- pomatený
adj: moonstruck
{mu:nstrAk}
- praštěný
adj: moonstruck
{mu:nstrAk}
- poblázněný
adj: moonstruck
{mu:nstrAk}
- bláznivý
moonwalk
- chůze na místě
moonwalk
- pěší výprava po Měsíci
adj: moony
- zasněný
[astr.] new moon
- nov
[id.] once in a blue moon
- jednou za uherský rok
n: phase of the moon
- fáze měsíce
promise the moon
- slibovat hory doly

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit moon do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "moon" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž