Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz hack bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 39).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: hack
{hEk}
- sek
v: hack
{hEk}
- sekat
n: hack
{hEk}
- výjimečný čin
v: [it.] [slang.] hack
výjimečně dobře, z radosti {hEk}
- programovat
n: [slang.] [tech.] hack
v programátorském slangu rychlé, často nestandardní řešení obtížné situace (může jít buď o provizorní, nedokonalé dílo, nebo naopak o rafinované a chytré, často obtížně pochopitelné) {hEk}
- provizorní, nouzové nebo nestandardní řešení programátorského problému
v: hack
{hEk}
- osekávat
bushwhack - zákeřně napadnout
n: bushwhacker - dřevorubec
n: hack saw - rámová pila na kov
n: hackberry
{hEkberi:}
- břestovec
hacked
{hEkt}
- nabouraný např. počítač
n: [slang.] hacker
programátor, který si libuje v prozkoumávání kódu a jeho různém upravování {hEkR}
- hacker
n: hacker
{hEkR}
- haker
[it.] hacker
{hEkR}
- počítačový odborník
n: hackers
{hEkRz}
- hackeři
n: [jmén.] Hackett
příjmení {hEkIt}
- Hackett
hacking
{hEkIN}
- nabourávání např. do počítače
n: hacking
zejména za účelem vyřešení nějakého zvláště obtížného problému {hEkIN}
- programování z radosti či přesvědčení
v: hackle
- vochlovat
n: hackle
- vochle
n: [hist.] hackney
{hEkni:}
- drožka
adj: hackneyed
{hEkni:d}
- otřepaný
v: hacks
{hEks}
- seká
v: hacks
{hEks}
- rozsekává
v: hacks
{hEks}
- osekává
n: hacksaw
{hEksO}
- rámová pila na kov
adj: out of whack
- rozbitý
out of whack
- v nepořádku
adj: ramshackle
{rEmLEkHl}
- chatrný
adj: ramshackle
{rEmLEkHl}
- zchátralý
shack
na nářadí na zahrádce {LEk}
- bouda
shack
{LEk}
- chata
shack up
- žít na hromádce
v: shackle
{LEkHl}
- spoutat
v: unshackle
- odpoutat
v: unshackle
- vysvobodit
n: whack
{wEk}
- úder
v: whack
{wEk}
- udeřit
n: [slang.] whack job
- šílenec
v: [vulg.] [slang.] whack off
- masturbovat
adj: [hovor.] whacked
{wEkt}
- vyčerpaný
adj: whacking
{wEkIN}
- obrovský
adj: whacking
{wEkIN}
- ohromný
n: [slang.] [vulg.] whacking off
- masturbovat
adj: whacky
- praštěný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit hack do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hack" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž