Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz expert bylo nalezeno překladů: 26 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 19).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: expert
{ekspRt}
- geniální
adj: expert
{ekspRt}
- zručný
adj: expert
{ekspRt}
- zkušený
n: expert
{ekspRt}
- specialista
adj: expert
{ekspRt}
- odborný
expert
{ekspRt}
- odborník
expert
{ekspRt}
- znalec
[eko.] expert risk assessment - expertní hodnocení rizik
[mat.] expert system - expertní systém
n: expert's opinion - znalecký posudek
expertise
{ekspRti:z}
- odborné schopnosti
expertise
{ekspRti:z}
- odborné znalosti
expertise
{ekspRti:z}
- odborná způsobilost
expertise
{ekspRti:z}
- odborná znalost
n: expertise
{ekspRti:z}
- odbornost
n: expertise
{ekspRti:z}
- kvalifikace
n: expertise
{ekspRti:z}
- znalecký posudek
n: expertise
{ekspRti:z}
- expertiza
expertize
- odborně posoudit
adv: expertly
{ekspRtli:}
- zkušeně
n: expertness
- odbornost
n: experts
{ekspRts}
- experti
adj: inexpert
- nezkušený
adv: inexpertly
- neodborně
n: [fin.] macroeconomic expert
- makroekonomický expert
[eko.] technical expert
Osoba, která předává specifické znalosti nebo zkušenosti týmu auditorů, ale která nevystupuje jako auditor
- technický expert

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit expert do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "expert" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž