Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz economy bylo nalezeno překladů: 32 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 28).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: economy
{Ika:nHmi:}
- hospodaření
n: economy
{Ika:nHmi:}
- hospodárnost
economy
{Ika:nHmi:}
- hospodářství
economy
{Ika:nHmi:}
- ekonomika
command economy - příkazová ekonomika
command economy - direktivní ekonomika
[eko.] controlled economy - kontrolovaná (řízená) ekonomika
[eko.] Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. - podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
custom economy - zvyková ekonomika
dual economy - duální ekonomika
[eko.] Dynamic Integrated Climate-Economy (DICE) - integrovaná dynamická ekonomika klimatu
n: economy class - turistická třída
n: economy class - nejlevnější třída
n: economy class - ekonomická třída
free economy - tržní ekonomika
[eko.] free market economy - ekonomika volného trhu
intervene in the economy - zasahovat do ekonomiky
n: market economy - tržní ekonomika
market managed economy - trhem řízená ekonomika
n: [fin.] market oriented economy - tržní ekonomika
[eko.] mature economy - zralá ekonomika
n: mixed economy - smíšená ekonomika
overheating of an economy - přehřátí ekonomiky
[eko.] planned economy - plánovaná ekonomika
planned economy - plánované hospodářství
[eko.] scale of economy - rozsah ekonomiky
[eko.] stabilization of the economy - stabilizace ekonomiky
[eko.] steady state economy - statická ekonomika
traditional economy - tradiční ekonomika
transition economy - přechodová ekonomika
underground economy - stínová
underground economy - šedá ekonomika

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit economy do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "economy" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž