Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz compose bylo nalezeno překladů: 27 (přesná shoda: 8, obsahující výraz: 19).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: compose
typograf. {kHmpCz}
- sázet
v: compose
{kHmpCz}
- uspořádat
v: compose
{kHmpCz}
- urovnat
v: compose
{kHmpCz}
- upravit
v: compose
{kHmpCz}
- sepsat
v: compose
{kHmpCz}
- komponovat
compose
{kHmpCz}
- složit
compose
{kHmpCz}
- skládat
be composed of - složit se
be composed of - skládat se
v: compose oneself - ovládnout se
v: compose oneself - uklidnit se
adv: composed
{kHmpCzd}
- soustředěný
adj: composed
{kHmpCzd}
- vyrovnaný
adv: composed
{kHmpCzd}
- klidný
adj: composed
{kHmpCzd}
- složený
composed of
- složený z
adv: composedly
- vyrovnaně
adv: composedly
- klidně
composer
{kHmpCzR}
- skladatel
composer
{kHmpCzR}
- skladatelka
n: composers
{kHmpCzRz}
- skladatelé
v: decompose
{di:kHmpCz}
- rozkládat
adj: decomposed
{di:kHmpCzd}
- rozložený
[eko.] decomposer
- dekompozitor
v: discompose
- znepokojit
v: discompose
- zneklidnit

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit compose do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "compose" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž