Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz bridge bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 44).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: bridge
{brIZ}
- přemostit
v: bridge
{brIZ}
- překonat
v: bridge
{brIZ}
- překlenout
n: bridge
{brIZ}
- lávka
n: bridge
{brIZ}
- můstek
bridge
{brIZ}
- most
n: [hud.] bridge
u strunného nástroje {brIZ}
- kobylka
[fráz.] a lot of water has passed under the bridge - hodně vody uplynulo
v: abridge
text
- zkrátit
v: abridge
text
- zestručnit
v: abridge
- zbavit
v: abridge a sb. of rights
koho
- zbavit práv
v: abridge a sb. of st.
koho čeho
- zbavit
adj: abridged
{HbrIZd}
- zestručněný
abridged division
- zkrácené dělení
abridged multiplication
- zkrácené násobení
abridgement
- zkrácené vydání
v: abridgement
z textu
- výtah
bridge loan
- překlenovací půjčka
bridge loan
- překlenovací úvěr
v: bridge over
- přemostit
v: bridge over
- překlenout
bridge the gap
- pomoci lidem komunikovat
adj: bridged
{brIZd}
- přemostěný
bridgehead
{brIZhed}
- předmostí
n: [jmén.] Bridgeport
{brIZpOrt}
- město - Spojené státy americké
n: pl. bridges
{brIZHz}
- mosty
n: [jmén.] Bridget
příjmení, ženské křestní jméno {brIZHt}
- Bridget
n: [jmén.] Bridgetown
- hl.m. - Barbados
n: [jmén.] Bridgewater
příjmení {brIZwOtR}
- Bridgewater
n: bridgework
- můstek
burn your bridges
- vzdát se šance na návrat
burn your bridges
- spálit mosty
n: [jmén.] Cambridge
příjmení, město - Spojené státy americké {kJmbrIZ}
- Cambridge
Cambridge
{kJmbrIZ}
- univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie
cross that bridge when I come to it
- udělat rozhodnutí ve správný čas
n: drawbridge
{drObrIZ}
- padací most
n: flying bridge
- nejvyšší můstek lodi
n: flying bridge
s kyvadlovým provozem
- převozní pramice
n: flying bridge
- nouzový most
n: footbridge
- lávka
n: suspension bridge
- visutý most
[stav.] thermal bridge
- tepelný most
adj: unabridged
{AnHbrIZd}
- úplný
adj: unabridged
{AnHbrIZd}
- nezkrácený
unabridged
{AnHbrIZd}
- kompletní
adj: unbridgeable
- nepřeklenutelný
adj: unbridgeable
- nepřekonatelný
adj: unbridgeable
- neřešitelný
n: [jmén.] Walbridge
příjmení {wOlbrIZ}
- Walbridge
n: weighbridge
- mostní váha

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit bridge do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bridge" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž