Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz bank bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: bank
{bENk}
- násep
[eko.] bank
{bENk}
- břeh toku
n: bank
{bENk}
- mělčina
adj: bank
{bENk}
- bankovní
bank
{bENk}
- stráň
n: bank
{bENk}
- svah
bank
{bENk}
- spořitelna
bank
např. řeky {bENk}
- břeh
bank
{bENk}
- banka
bank account - bankovní účet
[eko.] bank assets - bankovní jmění
[eko.] bank balance sheet - bankovní bilance
n: bank card - bankovní karta
[eko.] bank charges - bankovní poplatky
bank debt - bankovní závazky
bank derivatives - bankovní deriváty
n: bank draft - vyzvednutí peněz
n: bank draft - bankovní směnka
bank examination - revize banky
[eko.] bank flow rate - břehová voda
n: bank holiday - státní svátek
[eko.] bank ice - břehový led
[eko.] bank infiltration - břehová infiltrace
[eko.] bank insolvency - platební neschopnost banky
[eko.] bank liabilities - pasiva banky
[eko.] bank line - břehová čára
bank money - bankovní peníze
n: bank note - bankovka
n: bank on - spoléhat se na
bank on - počítat s
bank products - bankovní produkty
bank rate - úroková míra
bank rate - diskontní sazba
bank rate - bankovní sazba
bank rate - bankovní diskont
[eko.] bank reservoir - břehová jímka
[eko.] bank ripping - břehová nátrž
[eko.] bank slide - břehový sesuv
[eko.] bank syndicate - bankovní syndikát /spolek/
[eko.] bank transfer - bankopvní převod
n: bank-note - bankovka
bankable
{bENkHbHl}
- obchodovatelný
n: bankbook
- vkladní knížka
n: bankbook
- účtovací kniha
bankcard
{bENka:rd}
- bankovní karta
adj: banked
{bENkt}
- nakloněný
banker
{bENkR}
- bankéřka
banker
{bENkR}
- bankéř
n: bankers
{bENkRz}
- bankéři
banking
{bENkIN}
- stavba náspů
n: banking
{bENkIN}
- bankéřství
n: banking
{bENkIN}
- peněžnictví
n: banking
{bENkIN}
- bankovnictví
adj: banking
{bENkIN}
- bankovní
[eko.] banking charges
- bankovní poplatky
[eko.] banking of pollution credits.
- uložení práv na znečišťování
banknote
{bENknCt}
- bankovka
n: pl. banknotes
{bENknCts}
- bankovky
v: bankroll
{bENkrCl}
- financovat
v: bankrupt
{bENkrHpt}
- zruinovat
n: bankrupt
{bENkrHpt}
- bankrotář
n: bankrupt
{bENkrHpt}
- bankrot
bankrupt
{bENkrHpt}
- úpadce
bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- úpadek
n: bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- krach
bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- konkurzní
n: bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- konkurz
bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- konkursní
n: bankruptcy
{bENkrHpsi:}
- bankrot
[eko.] bankruptcy constraint
- omezení bankrotem
n: bankrupting
{bENkrAptIN}
- bankrotování
n: pl. banks
{bENks}
- banky
n: blood bank
- krevní banka
break the bank
- utratit všechny úspory
n: [jmén.] Burbank
příjmení, město - Spojené státy americké {bRbENk}
- Burbank
cash in bank
- pohledávka v bance
[eko.] central bank
- centrální banka
clearing bank
- zúčtovací banka
clearing bank
- clearingová banka
n: commercial bank
- komerční banka
[eko.] concave bank
- konkávní břeh (toku)
[eko.] convex bank
- konvexní břeh (toku)
correspondent bank
- korespondenční banka
[eko.] credit bank
- úvěrová banka
n: data bank
- databanka
data bank
- banka údajů
deposit bank
- depozitní banka
v: embank
- regulovat
n: embankment
{embENkmHnt}
- nábřeží
[stav.] embankment
{embENkmHnt}
- navážka
[eko.] European Bank for Reconstruction and Development
- Evropská banka pro obnovu a rozvoj
[eko.] European Investment Bank /EIB/
- Evropská investiční banka
n: [jmén.] Fairbanks
příjmení {ferbHNks}
- Fairbanks
[fin.] fractional-reserve banking
- bankovní systém s částečnými rezervami
v: go bankrupt
- bankrotovat
go bankrupt
- ztroskotávat
go bankrupt
- ztroskotat
[eko.] ice-bank
- ledový práh
adj: interbank
{IntRbENk}
- mezibankovní
[eko.] International Bank for Reconstruction and Development
- Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
investment bank
- investiční banka
[eko.] lead banking
- bankovnictví s olovem
[eko.] merchant bank
- obchodní banka
mortgage bank
- hypotéční banka
n: mountebank
- šarlatán
mutual savings bank
- vzájemná záložna
n: piggy bank
- prasátko
n: piggy-bank
kasička
- prasátko
n: piggy-bank
- kasička

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit bank do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "bank" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž