Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz adequate bylo nalezeno překladů: 19 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 14).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: adequate
{EdHkwHt}
- dostačující
adj: adequate
{EdHkwHt}
- dostatečný
adequate
{EdHkwHt}
- adekvátní
adequate
{EdHkwHt}
- postačující
adequate
{EdHkwHt}
- přiměřený
[eko.] adequate margin of safety - adekvátní dolní mez bezpečnosti
adequate to support a family - postačující k výživě rodiny
adequately
{EdHkwHtli:}
- přiměřeně
adv: adequately
{EdHkwHtli:}
- adekvátně
adj: inadequate
{InEdHkwHt}
- nevhodný
adj: inadequate
{InEdHkwHt}
- nepřiměřený
inadequate
{InEdHkwHt}
- nepostačující
[eko.] inadequate
Naznačuje, že jsou k dispozici jen omezená data, nebo že studie, která je dostupná, sice dokazuje příčinné souvislosti, avšak nevylučuje náhodu, sklony nebo zavádějící okolnosti. {InEdHkwHt}
- nedostatečný důkaz
adj: inadequate
{InEdHkwHt}
- nedostatečný
adj: inadequate
{InEdHkwHt}
- neadekvátní
adv: inadequately
{InEdHkwHtli:}
- nedostatečně
adv: inadequately
{InEdHkwHtli:}
- neadekvátně
n: inadequateness
- neschopnost
n: inadequateness
- nedostatečnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit adequate do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "adequate" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž