Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz Leaf bylo nalezeno překladů: 25 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 20).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: leaf
{li:f}
- lístek
n: leaf
{li:f}
- lupen
n: [jmén.] Leaf
příjmení {li:f}
- Leaf
Leaf
{li:f}
- list rostliny
n: leaf
{li:f}
- list
n: bay leaf - bobkový list
cloverleaf
{klCvRli:f}
- jetelový lístek
n: flyleaf
- předsádka
n: four-leaf clover
- čtyřlístek
gold leaf
- lístkové zlato
leafage
- listí
leafed
{li:ft}
- mající listy
n: leafing
{li:fIN}
- odlupování
adj: leafless
{li:flHs}
- bezlistý
n: leaflet
{li:flHt}
- prospekt
n: leaflet
{li:flHt}
- leták
n: pl. leaflets
{li:flHts}
- prospekty
n: pl. leaflets
{li:flHts}
- letáky
n: leafness
- listí
n: leafstalk
- řapík
adj: leafy
{li:fi:}
- listnatý
loose-leaf
- s volnými listy
overleaf
- na druhé straně
n: tea leaf
- čajový lístek
n: [zoo] walking leaf
Tropický hmyz řádu Phasmida, dorůstající zvláštních tvarů např. listu, větvičk, atd...
- hmyz: strašilka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit Leaf do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Leaf" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž