Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz un bylo nalezeno významů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
abundance - početnost, hojnost, nadbytek
adjunkce - přimykání - týká se přívlastku neshodného, všech příslovečných určení a některých typů doplňků
adjunkt - úřednický pomocník, elév, koncipient
afunkce - úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému
afunkční - nefunkční, neschopný činnosti
akupunktura - stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla
akvalung - potápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch
altun - zlatá mince osmanských sultánů
aqualung - potápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch
background
{bekgraund}
- pozadí, původ,zázemí
background
{bekgraund}
- doprovod sólového hudebního projevu, zvuková kulisa
bagoun
- plemeno prasat dokrmovaných na sádlo
bagoun
- tlusťoch
brunátný
- tmavě rudý, nachový
brunet
- tmavovlasý člověk
bungalov
- přízemní jednoduché obydlí v tropech
bungalov
- letní rekreační domek
bungalow
- přízemní jednoduché obydlí v tropech
bungalow
- letní rekreační domek
bungee jumping
{ban džamping}
- skok z výšky, kdy skokan je pružným lanem přivázaným nad těžištěm těla katapultován zpět do výšky, nakonec zůstane nehybně viset
bunkr
- úkryt, kryt
buntovat
- tajně chystat, umlouvat
buntovat
- podněcovat, bouřit
chunta
{chunta}
- sbor, výbor
chunta
{chunta}
- ve španělském a latinskoamerickém prostředí označení dočasné vlády
closed-end fund
{klousd end fand}
- uzavřený investiční fond
countdown
{kauntdaun}
- odpočítávání
country
{kantri}
- země, kraj, venkov, půda
country
{kantri}
- country music
country music
{kantri mjúzik}
- původní lidová hudba jižních a západních amerických států
country music
{kantri mjúzik}
- kovbojské písně s doprovodem kytary nebo houslí
country-rock
{kantrirok}
- folk-rock
cross country
{kros kantri}
- přespolní běh
cross-country
{kros kantri}
- přespolní běh
cunami
{cunami}
- ničivé mořské vlny způsobené podmořským zemětřesením
cuneus
- klín (lat.)
cunniling
{kanyling}
- dráždění ženského pohlavního orgánu, zejm. klitorisu,jazykem
déjeuner
{dežené}
- druhá snídaně, přesnídávka
denunciace
- udání, nařčení, donášení
denunciant
- udavač, donašeč
difundovat
- pronikat, prolínat, prosakovat, prostupovat
disfunkce
- nefunkčnost, neúčelnost
disjunkce
- rozpojení, rozčlenění dvou jevů
disjunkce
- logický výrok složený nejméně ze dvou jednoduchých výroků spojených spojkou nebo
disjunktivní
- navzájem se vylučující
disjunktivní
- rozlučovací
disjunktní
- nemající společný prvek
dragoun
- ozdobný díl pláště umístěný vzadu přes pas
dragoun
- příslušník jezdecké pěchoty
duna
- větrem navátý val písku nebo sněhu, přesyp
dunst
- druh jemné krupice, krupička
dunst
- vůně
dysfunkce
- narušená nebo odchylná funkce orgánů
dyspareunie
- druh sexuální poruchy projevující se bolestivou souloží
ungle
- tropický lesní nebo křovinatý těžko prostupný porost
ungle
- nepořádek, chaos, zmatek
unka
- čínská nebo japonská pobřežní plachetnice
epifauna
- vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží
eunuch
- muž bez pohlavních žláz, obv. po kastraci
eurotunel
- podmořský železniční tunel mezi Velkou Británií a pevninskou Evropou
ex nunc
- okamžitá účinnost
ex tunc
- s dodatečnou platností
exkomunikace
- výlučný, výjimečný
exkomunikace
- poskytnutý jedinému subjektu
exkomunikace
- vyobcování z církve
fasunkfasuňk
- příděl
fasunkfasuňk
- výdej a příjem přídělu
faun
- v římské mytologii bůh plodivé síly
faun
- satyr, smyslný člověk
fauna
- zvířena
faunistika
- nauka o zvířeně
faunovský
- smyslný, plný sexuality a poživačnosti
fekundace
- oplodnění, oplození, otěhotnění
fekundita
- plodnost
fortuna
- štěstí, úspěch
funboard
{fanbórd}
- třída windsurfingu
fundace
- majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu
fundace
- vztah sémantické a formální podmíněnosti jednoho slova druhým
fundament
- základ, podstata
fundamentalismus
- konzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentalizmus
- konzervativní lpění na původních ideologických základech
fundamentální
- základní, zásadní, podstatný, hlavní
fundátor
- zakladatel
fundovaný
- podložený, zabezpečený
fundovaný
- teoreticky dobře připravený
fundraiser
- člověk, který se zabývá fundraisingem, tj. soustavnou činností, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Fundraiser bývá buď kmenovým zaměstnancem organizace či externistou. Viz
fundraising
{fandrejzing}
- získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů a sponzorů
fundus
- movité zařízení, inventář
funebrák
- pohřební zřízenec
funebrální
- pohřební, funebrální
funerálie
- pohřební náležitosti
funerálie
- náklady spojené s pohřbem
funerální
- pohřební, funebrální
fungicid
- chemický prostředek proti parazitním houbám a plísním
fungicidní
- ničící parazitní houby a plísně (chemicky), viz fungicid
fungofobie
- Chorobny strach z hub.
fungovat
- být v činnosti, pracovat
fungovat
- mít, vykonávat funkci
funikulus
- pupečník
funk
{fank}
- hudební a pěvecký styl s vypjatými vokály

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny