Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz um bylo nalezeno významů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
absolutorium - potvrzení, schválení účtů nebo činnosti
absolutorium - propuštění z odpovědnosti
absolutorium - doklad o dosažení (absolvování) stupně vzdělání
abstergencium - mírně projímavý lék
abstraktum - abstraktní pojem
abstraktum - abstraktní podstatné jméno
absurdum - co je sporné, nelogické, nemůže platit současně
acidum - kyselina
ad absurdum - k nesmyslnosti
ad absurdum - postup důkazu spornosti, nekonzistentnosti,toho, co odporuje logice dovedením do důsledků
ad audiendum verbum - k vyslechnutí slova
ad audiendum verbum - k pokárání, na slovíčko, na kobereček
ad baculum
{ad bakulum}
- (argument) klacku
ad baculum
{ad bakulum}
- nátlak, vyhrožování silou
ad infinitum
- donekonečna, stále, nekonečně
ad informandum
- pro informaci, na vědomí
ad informandum medici
- pro informaci lékaře
ad libitum
- jak je libo, podle libosti
ad populum
- k lidu
ad populum
- demagogie, odvolávání se na předsudky, na egoizmus
ad usum
{ad úzum}
- pro potřebu někoho
ad usum
{ad úzum}
- něco záměrně upravené
addendum
- přídavek, dodatek
aditivum
- přísada, přídavná látka
adjektivum
- přídavné jméno
adsumus
- Jsme přítomni, pomáháme (latinsky)
adverbium
- příslovce
aerarium
- státní pokladna
aerarium
- státní správa
afélium
- odsluní
afélium
- nepříznivé okolnosti
afrodisiakum
- látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost
afrodiziakum
- látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost
akronymum
- zkratkové slovo,složené z počátečních hlásek nebo slabik více slov
aktivum
- majetek, jmění firmy
aktivum
- slovesný činný rod
akumulace
- hromadění, nahromadění
akumulátor
- zařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití
akutrauma
- poškození sluchového ústrojí hlukem
akvacentrum
- akvapark
akvárium
- umělá vodní, obv. skleněná nádrž k pěstování vodních živočichů a rostlin
akvaterárium
- terárium pro chov obojživelníků a některých plazů
album
- kniha se sbírkou známek, fotografií atd.
album
- výbor obrazů, básní, hudebních skladeb vydaný ve formě knihy nebo sešitu
albumen
- vaječný bílek
albumin
- bílkovinný typ živočišných i rostlinných tkání
albuminurie
- vylučování bílkovin močí, protein urie
alfanumerický
- abecedně-číslicový, např. kód
algonkium
- starohory, proterozoikum
alotrium
- nezbednost
alpinum
- umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami
alpínum
- umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami
altocumulus
{altokumulus}
- vysoká kupa,skupina bílých nebo šedých kupovitých oblaků
aluminiový
- hliníkový
aluminium
- hliník
aluvium
- nejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén
amarum
- lék obsahující hořké látky, určený ke stimulaci vylučování trávících šťáv a povzbuzení chuti k jídlu
anabolikum
- látka blízká mužským pohlavním hormonům, zvyšující tvorbu svalstva
analeptikum
- látka povzbuzující činnost životně důležitých orgánů, zejm. srdce a dýchání
analgetikum
- látka snižující vnímání bolesti, ale neodstraňující její příčinu
analgetikum
- nepotlačuje bdělost nemocného
anekumena
- trvale neobydlené, nevyužívané území
anestetikum
- znecitlivující látka
anodynum
- prostředek zmírňující bolest
anoretikum
- prostředek snižující chuť k jídlu
antacidum
- látka snižující kyselost žaludečních šťáv
ante Christum (natum)
- před Kristem, před narozením Krista, před naším letopočtem
ante Christum (natum)
- zkratka a. Chr. (n.)
antependium
- ozdobný závěs na přední straně oltáře
anthelmintikum
- ve farmakologii látka působící proti parazitickým červům
antianemikum
- prostředek podporující krvetvorbu
antibiotikum
- organická látka (přírodní nebo umělá) zabraňující růstu mikrobů (a. bakteriostatické) nebo je hubící (a. baktericidní)
antidepresivum
- léky určené k potlačení depresí
antidepresivum
- vysoce návykové léky určené k přímé konzumaci, snižují nebo úplně odstraňují pocit deprese
antidotum
- látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka, protijed
antiemetikum
- látka tlumící zvracení
antiflogistikum
- lék k tlumení zánětu
antihidrotikum
- látka omezující sekreci potních žláz
antihistaminikum
- lék snižující účinky, histaminu v těle, protialergický lék
antiparasitikum
- lék proti cizopasníkům
antiparazitikum
- lék proti cizopasníkům
antipendium
- ozdobný závěs na přední straně oltáře
antipyretikum
- látka snižující horečku
antirevmatikum
- látka užívaná při léčbě revmatizmu, působí i protizánětlivě
antiseptikum
- přípravek zabraňující sepsi
antonymum
- slovo opačného významu, opozitum
antroponymum
- vlastní jméno člověka nebo skupiny lidí
apalium
- bez mozkové kůry
apelativum
- obecné jméno
apocentrum
- bod na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného kosmického tělesa, v němž jsou obě tělesa nejvíce vzdálena
apogalaktikum
- bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena
apogeum
- odzemí, bod na dráze tělesa obíhajícího kolem Země, v němž je těleso od Země nejvíce vzdáleno
apokarpium
- souplodí složené ze samostatných plodů
aquacentrum
- akvapark
arboretum
- parková sbírka živých dřevin
archaikum
- prahory, nejstarší geologická éra
archaikum
- co je zastaralé, přežité
argentum
- stříbro
argument
- důkaz, důvod
argument
- úhel, který svírá v Gaussově komplexní rovině průvodič bodu s kladným směrem osy x

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny