Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz rap bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
rap - černý kůň, vraník
rap
{rep}
- hudební styl založený na krkolomné jazykové kreaci a násilnickém a sexistickém výrazu
aromaterapie - léčba vůněmi
atrapa - napodobenina, prázdný obal
atrapa - něco bezobsažného
autoterapie - samoléčba
balneoterapie - lázeňská léčba
brachyradioterapie - druh léčby zářením (radioterapie), při němž je zdroj záření v úzkém kontaktu s ozařovaným nádorem. Zářič se zavádí např. do tělesných dutin (břišní, do pochvy).
canisterapie - léčebný kontakt psa a člověka
chemoterapeutikum - chemikálie používaná k léčení
chemoterapie - léčení pomocí chemických prostředků
dramaterapie - psychoterapeutická disciplína využívající divadelních prostředků (expresních, aj.)
drap - jemná vlněná měkká tkanina z česané příze
drapé - jemná vlněná měkká tkanina z česané příze
draperie - těžká neprůhledná záclona, dekorativní závěs
draperie - zřasení roucha na sochách a obrazech
draperie - tvar polární záře
elektroterapie - elektroléčba
enzymoterapie - léčení pomocí enzymů
ergoterapie - pracovní terapie
ergoterapie - léčba prováděním každodenních pracovních činností
extrapolace - přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie
extrapolace - mat. přibližný výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu
extrapyramidální - Vztahující se nebo ovlivňující nervový systém mimo nebo nezávislý na pyramidálních nervových drahách.
frapantní - nápadný, překvapivý
fysioterapie - léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)
fytoterapie - léčení nemocí rostlinami
fyzioterapie - léčení nemocí fyzikálními metodami (teplo, masáž, voda, vzduch)
galvanoterapie - elektroléčba
galvanoterapie - léčba galvanickým proudem
galvenoterapie - léčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace
grapefruit
{grejpfrut}
- jižní ovoce, grep
helioterapie
- léčení slunečním zářením
hipoterapie
- pedagogická metoda spojená s rehabilitací na koni
hydroterapie
- vodoléčba
hypnoteraple
- léčba pomocí hypnózy
intrapsychický
- vnitřní, skrytě duševní
kanisterapie
- rehabilitace pomocí psů
kontraposice
- protiklad
kontrapost
- výtv. umění pohybově vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá na jedné noze
kontrapozice
- protiklad
kontraproduktivní
- působící nevhodně, proti výsledku, řešení
kontrapunkt
- druh skladebné práce, v němž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost
kryoterapie
- léčebná metoda užívající pro zničení chorobných útvarů velmi nízké teploty
limoterapie
- lázeňská bahenní léčba, procedura
magnetoterapie
- léčení pomocí magnetu
musikoterapie
- léčba hudbou
muzikoterapie
- léčba hudbou
oxygenoterapie
- léčba kyslíkem
paraparéza
- částečné ochrnutí dolních končetin
parapet
- podokenní část stěny, poprsník
parapet
- nízká zídka sloužící jako zábradlí
paraple
- deštník, slunečník
paraplegie
- oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin
parapodia
- svalnaté výběžky nižších živočichů (měkkýši, kroužkovci, členovci, ...) složící k pohybu nebo i dýchání
parapolitický jev
- jev, který zdánlivě nemá nic společného s politikou /OH, MS, Wimbledon, Český lev, ../, nicméně se ho účastní množství politiků, zviditelňují se tak. Ovlivňuje velkou skupinu lidí.
parapraxie
- mentální porucha projevující se nápadnou neobratností
paraprosexie
- porucha pozornosti, kdy při přílišném soustředění se na prováděnou činnost se pak činnost nedaří
parapsychologie
- názor a praktiky mimosmyslového vnímání, psychotronika, metapsychologie
psychoterapie
- cílevědomé léčebné působení na psychiku člověka
radioterapie
- část radiologie zabývající se léčením pomocí ozařování ionizujícím zářením
rapidamente
- hud. spěšně, chvatné
rapidní
- rychlý, prudký, překotný
rapír
- bodná zbraň podobná kordu
raport
- hlášení, služební zpráva
raport
- vztah, spojení
raport
- vztah mezi hypnotizovanou osobou a hypnotizérem
rapsód
- starořecký přednašeč epických básní
rapsodie
- starořecká epická skladba vznešeného obsahu
rapsodie
- moderní lyrická báseň vznešeného obsahu
rapsodie
- instrumentální skladba volné formy s dramatickým obsahem
rapsódie
- starořecká epická skladba vznešeného obsahu
rapsódie
- moderní lyrická báseň vznešeného obsahu
rapsódie
- instrumentální skladba volné formy s dramatickým obsahem
raptus
- prudký záchvat zuřivosti následující po úzkostném stavu
reflexoterapie
- manipulační léčba
reflexoterapie
- léčebná rehabilitace používající prostředky, fyzikální léčby, při níž se působí na periferní receptory
satrapa
- královský místodržící v satrapii
satrapie
- vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)
scraper
{skrejpr}
- stavební stroj, škrabač
séroterapie
- léčení krevním sérem, které obsahuje protilátky
speleoterapie
- léčba pobytem v jeskyních
šrapnel
- dělostřelecký granát
štrapace
- námaha, trmácení, trampota
štrapáce
- námaha, trmácení, trampota
supraporta
- zdobená výplň nade dveřmi
talasoterapie
- léčení pobytem u moře
tanatoterapie
- léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti
terapeutický
- léčebný
terapeutika
- terapie
terapie
- léčba, léčení, léčebný postup, terapeutika
terapie
- druhá část složených slov mající význam léčení, způsob léčení
tetrapod
- čtvernožec
tetrapodie
- metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop
thanatoterapie
- léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti
trap
- klus
trap
- spěch
traper
- lovec kožešinové zvěře chytáním do pasti, zálesák
trapéz
- lichoběžník
trapéz
- cirkusová visutá hrazda
trapéz
- zádový sval spojující lopatku páteří
trapper
- lovec kožešinové zvěře chytáním do pasti, zálesák

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny