Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz posice bylo nalezeno významů: 38 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 36).

 

výraz Význam   CZ význam
posice - poloha, držení těla
posice - místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významu
anteposice - postavení jednoho jazykového prostředku před jiným
aposice - jaz. přístavek
dekomposice - rozložení, rozklad
deposice - 1. uložení a svěření do úschovy
deposice - 2. zbavení úřadu
deposice - 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení
disposice - rozmístění, rozestavení
disposice - směrnice, pokyny
disposice - sklon, náchylnost, vrozený předpoklad
exposice - výstava, vystavení
exposice - úvodní část díla
exposice - první uvedení hudební myšlenky ve skladbě
exposice - působení, vystavení, vliv něčeho
indisposice - dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav
interposice - postavení mezi dvěma částmi
interposice - lék. nenormální uložení nějakého orgánu mezi jiné
komposice - skládání, komponování
komposice - skladba
komposice - nauka o skladbě hudebních děl
komposice - delší školní písemná práce
kontraposice - protiklad
oposice - protiklad
oposice - odporování něčemu
oposice - politické subjekty vystupující proti převládající většině
oposice - postavení kosmického tělesa, kdy Země je mezi ním a Sluncem
postposice - kladení nějakého slova, tvaru nebo částice za příslušné slovo
predisposice - vrozená nebo získaná náchylnost, sklon
proposice - plán, rozvrh, záměr, rozpis, program
reposice - reponování
reposice - napravení, narovnání, umístění posunuté části těla do správné polohy
superposice - skládání
superposice - umístění nad něčím, nadřazení, nadstavba, překrytí
superposice - základní geologický zákon o stáří vrstev
suposice - podmíněný návrh
suposice - určení daného množství možných významů
transposice - přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny