Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz pat bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
pat - nerozhodný šachový výsledek
pat - bezvýchodné postavení
achillova pata - zranitelné místo, slabina
alelopatie - nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny
alopatie - léčba pomocí léků vyvolávajících opačný účinek než jaký vyvolává nemoc
alopatrie - výskyt dvou nebo více druhů živočichů zcela odděleně
antipatie - odpor nebo nechuť k určitým osobám, činnostem, věcem
apatičnost - apatie
apatie - netečnost a lhostejnost k vnějším podnětům, apatičnost
apatrida - bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apolita
apatridita - bezdomovství
apatriditas - V mezinárodním právu se pojmem bezdomovec /homeless/ označuje cizinec, žijící na příslušném území bez povolení úřadů a bez státní příslušnosti /apatriditas/.
apatritida - bezdomovství - člověk bez jakékoliv státní příslušnosti
apatyka - apotéka, lékárna
empatický - mající pochopení, vnímavý, soucítící
empatie - vcítění do prožitků druhého
encefalopatický - týkající se mozkových chorob
episkopát - biskupství, úřad, hodnost biskupa
episkopát - sbor biskupů
etiopatogenese - soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci
etiopatogeneze - soubor příčin a mechanizmů vedoucích ke vzniku nemoci
eupatridé - rodová aristkracie, doslova "potomci dobrých rodičů"
eupatridé - vláda urozených
expatriace - vypovězení z vlasti, vystěhování z vlasti
expatriace - zbavení státního občanství
fetopatie - porucha postihující plod v matčině těle
fytopatologie - nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie
geopatogenní - údajné negativní působení geologické stavby na organizmus
hapatotoxický - jedovatý pro játra
hepatikum - prostředek užívaný v léčbě jaterních chorob
hepatitida - zánět jater
hepato- - první část složených slov mající význam játra, jaterní
hepatocyt - jaterní buňka
hepatolit - žlučníkový kámen
hepatologie - obor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob
hepatotoxin - jaterní jed, jed poškozující jaterní buňky
homeopatie - léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným
hyperpatie - zvýšená vnímavost na různá podráždění
idiopatický - samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny
idiopatický - vztahující se k vlastní osobě
imunoinkompatibilita - nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce
inkompatibilita - vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost
kardiomyopatie - onemocnění srdeční svaloviny vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečních rytmů
kompatibilita - vzájemná slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení
kompatibilní - snášenlivé, slučitelné
lalopatie - žvatlavost, všechny druhy poruchy řeči
lokálpatriotizmus - přemrštěné zdůrazňování významu a zájmů místních na úkor obecných
lokálpatriotizmus - láska ke svému městu, rodišti
lokálpatrlotismus - přemrštěné zdůrazňování významu a zájmů místních na úkor obecných
lokálpatrlotismus - láska ke svému městu, rodišti
mastopatie - nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst
meteoropatie - škodlivé působení povětrnostních změn na rostliny, živočichy i nervovou soustavu člověka citlivost na změny počasí
metriopatie - starořecký etický požadavek uměřenosti a ovládání afektů
naupatie - mořská nemoc
neuropatie - blíže nespecifikované onemocnění nervů
parasympatikus - část autonomního nervstva vystupující z páteře
patafysika - umělecké hnutí bojující proti lidské hlouposti satirou, ironií, výsměchem
patafyzika - umělecké hnutí bojující proti lidské hlouposti satirou, ironií, výsměchem
patálie - trápení, potíž, nepříjemnost
patchwork
{pečvérk}
- technika spojování jednotlivých, obv. různobarevných kousků textilu do působivých obrazců
patchwork
{pečvérk}
- prošívaná deka, oblečení zhotovení touto technikou
patchwork
{pečvérk}
- vzor tkaniny
patela
- čéška
patelární
- čéškový
patena
- miska, na niž se při mši kladou hostie
paténa
- miska, na niž se při mši kladou hostie
patent
- právně chráněný vynález
patent
- výsadní listina, dokument, právní norma
patent
- výsada
patent
- lem, pružná pletenina na svetry kolem pasu, na rukávech
patentka
- spínací mechanický knoflík
patentovat
- právně uznat, schválit vynález
patentovat
- zušlechťovat ocel, ocelové výrobky
páter
- katolický kněz
páter
- církevní otec
páter
- zakladatel patristiky
paternalismus
- otcovský, nadřazený, ale partnerský a ochranný přístup
paternalizmus
- otcovský, nadřazený, ale partnerský a ochranný přístup
paternita
- otcovství
paternita
- autorství
páternoster
- osobní výtah s okružným nepřetržitým provozem, okružný výtah
patetický
- libujicí si v patosu, vzrušený
patetisovat
- dodávat něčemu patos
patetizovat
- dodávat něčemu patos
pathetický
- libujicí si v patosu, vzrušený
pathos
- vzrušený stav, prudké hnutí mysli
pathos
- vzletný způsob projevu
patické
- citové, emocemi podložené, ... / viz Akademický slovník cizích slov
patie
- druhá část složeného slova mající význam choroba, chorobný stav, léčení
patience
{pasijáns}
- karetní hra pro jednu osobu
patiens
{paciéns}
- osoba, zvíře nebo věc zasažená dějem
patina
- omšelý, zašlý povrch svědčící o stáří předmětu
patina
- charakteristický ráz
patio
- vnitřní dvůr
patison
- druh tykve s diskovitými plody užívanými jako zelenina
patitul
- název knihy umístěný na liché stránce před titulní stránkou
pato-
- první část složených slov 1. mající význam útrapa, vášeň
pato-
- značící vztah k nemoci
patofobie
- chorobný strach z nemoci
patofysiologie
- nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci
patofyziologie
- nauka o chorobných pochodech a změnách funkcí organizmu v průběhu nemoci
patogen
- živý původce nemoci (bakterie, vir, hniloba), choroboplodný zárodek

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny