Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz nick bylo nalezeno významů: 57 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 56).

 

výraz Význam   CZ význam
nick - přezdívka - hojně užíváno v internetových diskuzích
anachronický - zastaralý, nemoderní, nehodící se do současnosti
anorganický - týkající se neživých látek nerostů
anorganický - nerostný, neústrojný
antagonický - protichůdný, protikladný
astenický - slabý, neduživý, leptosomní, dolichomorfní, lineární (typ člověka)
audiofonický - sluchový a hlasový
chronický - dlouhotrvající, vleklý
chtonický - podsvětní, týkající se podsvětí
chtonický - náležející zemi, podzemní např. chtonická božstva (podsvětní božsva)
démonický - působící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský
deuterokanonický - obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu
diatonický - určitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice)
drakonický - přísný, krutý, neúprosný
ekumenický - všeobecný, světový
ekumenický - týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve
elektronický - založený na elektronice, využívaný v elektronice
etnický - souvisící s etnikem, často ve významu národnostní, národní
fotogenický - vhodný pro fotografování a filmování
galvanický - elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí
harmonický - souzvučný
harmonický - krásný, souladný, vyrovnaný
harmonický - mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)
hypersonický - nadzvukový
irénický - hlásající mír, mírový
ironický - jízlivý, posměšný
kanonický - odvozený, vztahující se ke kánonu, chovající se podle kánonu
klonický - škubavý, trhavý
nický - kuželovitý
lakonický - stručný a výstižný, úsečný
limnický - vnitrozemský, sladkovodní
mechanický - související s mechanikou
mechanický - automatický, samovolný, bez rozmyslu (o lidské činnosti)
organický - ústrojný, živý
organický - související s organizmem
organický - účelně uspořádaný
panický - zděšený, vyplašený
platonický - prostý smyslných žádostí, neerotický
platonický - duševní, vnitřní, formální
platonický - neopravdový, neskutečný, nedotažený, bez výsledků
pyknický - rozložitý typ postavy
pyknický - zavalitý, otylý, tlustý
sardonický - zatrpklý
sardonický - křečovitý
stenický - silný, svěží, odolný, robustní
subsonický - podzvukový
supersonický - nadzvukový
tektonický - stavební
tektonický - související s přemísťováním části zemské kůry
tonický - přídavné jméno k tonikum
tonický - přídavné jméno k tonus
transneptunický - Transneptunické těleso (TNO) je objekt v naší Sluneční soustavě který se pohybuje za drahou planety Neptun.
transsonický - nacházející se v oblasti rychlosti zvuku
triklinický - trojklonný
ultrasonický - ultrazvukový
ultrasonický - za hranicí slyšitelnosti lidským uchem
vulkanický - sopečný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny