Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
- forma tradičního japonského divadla
abionosa - vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abioza - vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy
abnormalita - nenormalita
abnormalita - zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
abnormální - nenormální, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu
abonomá
{abonmá}
- předplatné, předplacení, subskripce
absolutno
- co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní
absolutno
- bezpodmínečné,nekonečné, neomezené, dokonalé a bezvztažné bytí
abstinovat
- dodržovat abstinenci
abstrakt norem
- souhrn, shrnutí norem
absurdnost
- absurdita
ad ignorantiem
{ad ignoranciam}
- k nevědomosti
ad ignorantiem
{ad ignoranciam}
- využívající protivníkovu neznalost
ad multos annos
- na dlouhá léta, přání při přípitku
ad notam
{ad nóciam}
- na vědomí
ad notiam
{ad nóciam}
- na vědomí
adekvátnost
- přiměřenost, shoda
adenom
- nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza
adenoviry
- živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy
adherentnost
- přilnavost, adherence
aeronomie
- nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace
afektovanost
- přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost,preciozita
agitovanost
- je typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem
agnosie
- neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání
agnosie
- neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu
agnoskace
- zjišťování totožnosti, identifikace
agnosticismus
- Přesvědčení, že nelze prokázat Boží existenci. Přenesně lze použít i na jiné základní předpoklady lidské společnosti.
agnosticismuso
- názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnosticizmus
- názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti
agnostik
- Člověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na "nepoznatelnost" Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický biolog a náboženský s
agzie
- neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání
agzie
- neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu
agronomie
- nauka zabývající se zemědělskou výrobou
akarinosa
- kožní nemoc působená roztoči (např. svrab)
akarinosa
- kadeřavost révy vinné
akariza
- kožní nemoc působená roztoči (např. svrab)
akariza
- kadeřavost révy vinné
aktino-
- první část složených slov mající význam paprsek, záření
aktinoid
- jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem
aktinometrie
- nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země
aktinomyceta
- jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím
aktinomycin
- antibiotikum s protinádorovým účinkem
aktinomykosy
- infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinomykózy
- infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinoterepie
- léčebné ozařování
albano
- vyznačení závodních veslařských drah bójemi
amenorea
- nedostavení se menstruace
aminokyselina
- karboxylová kyselina s jednou či dvěma aminoskupinami -NH2 stavební jednotka bílkovin
aminoplast
- plast (termoset), jehož základní jednotkou jsou polykondenzační produkty formaldehydu s močovinou nebo jejími deriváty
aminotransferáza
- Jaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.
angažovanost
- účastnost, zájem prosadit, motivace účasti
angažovanost
- zaujetí stanoviska
angiostenosa
- chorobné zúžení cév
angiosteza
- chorobné zúžení cév
animálnost
- zvířeckost
anno
{anó}
- v roce, roku, léta Páně (anno Domini, A.D.)
anoda
- kladná elektroda
anodynie
- ztráta vnímání bolesti, bezbolestnost
anodynum
- prostředek zmírňující bolest
anofeles
- dvoukřídlý hmyz přenášející malárii
anomálie
- nepravidelnost, výjimečnost
anomálie
- odchylka, úchylka od normálu
anomerie
- druh stereoizomerie, epimerie
anomie
- stav rozkladu soustavy individuálních i společenských hodnot
anomie
- neschopnost vybavit si jména osob, názvy věcí
anonce
- veřejné oznámení, ohlášení nabídky, inzerát
anonym
- utajený, neznámý, nepodepsaný tvůrce nebo původce
anonym
- anonymní výtvor
anonym
- nepodepsaný dopis
anonymita
- bezejmennost
anonymita
- neuvedení, zatajení jména
anonymní
- nepodepsaný, bezejmenný
anorak
- dlouhá větrovka s kapucí
anoretikum
- prostředek snižující chuť k jídlu
anorexie
- nechutenství
anorganický
- týkající se neživých látek nerostů
anorganický
- nerostný, neústrojný
anorgasmie
- u ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anorgazmie
- u ženy chybějící orgazmus, nemožnost dosáhnout orgazmu
anormalita
- anormálnost, nenormálnost, úchylnost
anotace
- poznámka, vysvětlivka
anotace
- připojování poznámek
anotace
- stručná charakteristika díla
anoxemie
- nedostatek kyslíku v krvi
anoxie
- nedostatek kyslíku ve tkáních
anoxie
- bezkyslíkaté prostředí
antimonopolní
- protimonopolní
antinomie
- paradox, aporie, protiklad, logicky neřešitelný rozpor
antropozoonose
- infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
antropozooza
- infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka
apatičnost
- apatie
apnoe
- krátkodobé přerušení pravidelného dýchání
arachnoentomologie
- nauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska
arachnofobie
- panická hrůza z pavouků
arachnologie
- vědní obor zabývající se studiem pavoukovců
arbitrárnost
- (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem
arbitrárnost
- (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
arbitrérnost
- (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem
arbitrérnost
- (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího)
ars nova
- slohové období evropské hudby ve 14. století

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny