Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz lita bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
lita - měnová jednotka Litvy
abnormalita - nenormalita
abnormalita - zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost
adaptabilita - schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
admiralita - námořní velitelství
aktualita - novinka, čerstvá zpráva
alitace - pokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování
anormalita - anormálnost, nenormálnost, úchylnost
apolita - bezdomovec, osoba bez státní příslušnosti, apatrida
atonalita - způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie
banalita - jednoduchost, bezvýznamná věc
bestialita - zvířeckost
bestialita - surovost, nelidské počínání
bilateralita - dvoustrannost, oboustrannost
bipolita - osoba s dvojím státním občanstvím
bisexualita - oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus
bitonalita - současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách
brutalita - hrubost, drsnost, násilí
chiralita - geometrické uspořádání dvou struktur takové, že jsou vzájemně zrcadlovými obrazy
civilita - občanství, občanskost
debilita - lehký stupeň slabomyslnosti
degradabilita - rozložitelnost
demilitarisace - zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly
demilitarizace - zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly
denatalita - pokles porodnosti
destabilita - nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost
dificilita - relativně drobná a reverzibilní závada v chování nebo prožívání
disaptibilita - omezení
disaptibilita - ztráta části těla, či orgánu (pojem ze speciální pedagogiky)
disponibilita - možnost něčím disponovat
docilita - učenlivost, schopnost učit se novým pohybovým dovednostem (rychlost tohoto učení)
dualita - podvojnost, dualizmus
duktilita - tažnost, tvárnost
egalitarismus - rovnostářství
egalitarizmus - rovnostářství
elita - výkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi
elita - vybraná část celku
elitářství - koncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti
elitářství - nadřazenecké, povýšené vystupování
emocionalita - vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita
eventualita - možnost, možný případ
excitabilita - vzrušivost, dráždivost
exteritorialita - vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států
externalita - nedůležitost, bezvýznamnost
externalita - vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy
facilitace - usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity
fertilita - plodnost, úrodnost
fertilita - tvořivost
finalita - účelovost, určenost cílem
finalita - závěr
fiskalita - státní peníze
fiskalita - státní hospodaření, daně
flexibilita - ohýbatelnost, pružná přispůsobivost
formalita - úřední nebo právní akt
formalita - zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost
fragilita - křehkost, lomivost
frivolita - nestoudnost, necudnost, lehkovážnost
generalita - sbor generálů
genialita - výjimečné nadání, geniálnost, génius
habilitace - udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent
habitualita - vznik návyků
heterosexualita - pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví
heterosexualita - různopohlavnost
hiporehabilitace - rehabilitace využívající jízdu na koni
homosexualita - sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví
hospitalita - pohostinství, pohostinnost
hostilita - nepřátelství
hostilita - sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným
hypnabilita - psychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra
ilegalita - tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost
imbecilita - středně těžký stupeň slabomyslnosti
imobilita - nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost
imortalita - nesmrtelnost
impermeabilita - neprostupnost, nepropustnost
imunoinkompatibilita - nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce
individualita - vyhraněná osobnost
individualita - osobitost, svéráznost
infertilita - neplodnost, jalovost, neúrodnost
infertilita - opakované samovolné potraty u žen
infidelita - nevěra, nevěrnost
inhabilita - nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti
inkompatibilita - vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost
instabilita - nestálost, nevyrovnanost, psychomotorický neklid
intencionalita - zaměřenost vědomí na svět jako podmínka myšlení
interoperabilita - schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spoluprocavat
interoperabilita - v dopravě: vícesystémová mezinárodní provozuschopnost (železnic, vozidel)
intersexualita - nevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost
iracionalita - nerozumnost, nepochopitelnost rozumem, logikou
ireversibilita - nevratnost procesu nebo reakce
ireversibilita - nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost
ireverzibilita - nevratnost procesu nebo reakce
ireverzibilita - nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost
iritabilita - nedůtklivost
iritabilita - nadměrně zvýšená citlivost
iritabilita - dráždivost
kantabilita - zpěvnost, kantabilnost
karmelitán - člen žebravého mnišského řádu
kasualita - nahodilost
kausalita - příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost
kauzalita - příčinnost, příčinná souvislost, podmíněnost
kazualita - nahodilost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny