Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz kat bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
kat - tropický vždyzelený keř nebo malý strom, jehož listy se žvýkají jako droga nebo používají jako čaj
advokát - právník poskytující právní pomoc
advokát - zastánce, obhájce
akatelektický - neúplný
akatizie - chorobná neposednost
apokatastasa - obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa
apokatastáza - obnova, návrat bývalého ideálního, dokonalého stavu světa
brokát - těžká hedvábná tkanina se žakárovým vzorem protkaná zlatými nebo stříbrnými nitěmi
certifikát - průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti
dekatování - úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení
delikatesa - jemnost, delikátnost
delikatesa - pochoutka, lahůdka, specialita
delikátní - jemný, lahodný, jemnocitný, taktní
delikátní - ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost
duplikát - druhé vyhotovení podle originálu mající stejnou platnost jako originál
duplikát - kopie
explikativní - objasňující, vysvětlovací
falzifikát - falsifikát padělek, falzum
frankatura - výplatné, známky a jiné poštovní ceniny, jimiž byla poštovní zásilka vyplacena
frikativa - třená souhláska, spiranta
hekatomba - hromadná oběť
hekatomba - těžké ztráty
hekatombé - hromadná oběť
hekatombé - těžké ztráty
indikativ - oznamovací způsob
indikativní - oznamovací
indikátor - ukazatel
judikát - soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace
judikatura - rozhodovací činnost soudů
judikatura - souhrn judikátů
karikatura - zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění
karikatura - obdobně zacílený literární výtvor
karikatura - nepodařený výtvor
kata- - první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět
katabolismus - fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katabolismus - fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katabolizmus - fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katabolizmus - fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin
katafalk - vyvýšené pietní místo pro vystavení rakve
katagenese - sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje
katageneze - sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje
katakana - japonské písmo
kataklysma - katastrofa, pohroma, hrůzný zánik
kataklyzma - katastrofa, pohroma, hrůzný zánik
katakomby - podzemní chodby
katakomby - tajemné ponuré místnosti
katalektický - úplný
katalepsie - chorobná strnulost svalstva při hysterii nebo hypnóze
kataleptický - ztrnulý, ztuhlý
katalog - utříděný seznam
katalog - soupis
katalysa - urychlení chemické reakce katalyzátory
katalýza - urychlení chemické reakce katalyzátory
katalyzátor - látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění
katamaran - plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky
katamnéza - zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje pacienta po léčbě v určitém časovém odstupu
katapult - starověká metací zbraň
katapult - zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla
katar - zánět sliznice
katar - příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií
katarakt - peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád
katarakt - zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů
katarakta - šedý zákal
katarální - přídavné jméno ke slovu katar - zánět sliznic
katarse - vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce
katarze - vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce
katastr - území obce
katastr - zakreslení a soupis pozemkového majetku
katastr - úplný úřední soupis
katastrofa - pohroma, neštěstí, zánik
katatonie - souhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie
katatonie - ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit
katatymie - zkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce
katecheta - učitel náboženství
katecheze - vyučování církevní nauky
katechismus - učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí
katechizmus - učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí
katechumen - vyučovaný žadatel o křest
katedra - biskupský trůn, stolec
katedra - učitelský úřad papeže
katedra - organizační útvar vysoké školy
katedra - učitelský stůl
katedra - symbol autority, úřednosti
katedrála - velký gotický chrám s věncem kaplí
katedrála - hlavní chrám diecéze
kategorický - výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost
kategorie - skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska
kategorie - úroveň v hierarchické klasifikační stupnici
kategorie - základní a nejobecnější pojem vědy
kategorisace - zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování
kategorizace - zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování
katétr - cívka, hadička, tenká trubice zaváděná do dutého orgánu, cévkovač
katetrisace - cévkování
katetrizace - cévkování
katexochén - především,vzorným způsobem, ve vlastním smyslu slova
katgut
{ketgat}
- vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev
katharse
- vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce
kation
- kladně nabitý ion
kationt
- kladně nabitý ion
katleja
- rod orchidejí - kvítky, které jsou zdrojem jemné vůně, s půvabným zvlněným okrajem vytváří iluzi mořské pěny
katoda
- záporná elektroda

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny