Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz il bylo nalezeno významů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
achillova pata - zranitelné místo, slabina
achilovka - šlacha upínající se na kost patní, Achillova šlacha
acidofil - kyselomilný, žijící v kyselém prostředí
acidofil - a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
adaptabilita - schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
afebril - bez horečky, s normální teplotou.
affebile
{afábile}
- přívětivé, mile, vlídně
afilace
- přičlenění, přidružení
afilace
- pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik
afiliace
- osvojení (přijetí za syna)
afiliace
- přijetí do okruhu nebo organizace
afiliace
- navazování těsného osobního kontaktu, vztahu
afiliantní
- přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský
afterpills
{áftrpils}
- antikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze
afterpills
{áftrpils}
- pilulka po""
agile
{ádžile}
- živě, hybně, lehce
agil
- čilý, aktivní, horlivý
agorafilia
- chorobná túžba po voľnom priestranstve
akceptabil
- přijatelný, vyhovující
amabile
- líbezně, něžně
ampicilin
- polosyntetické antibiotikum s širokým uplatněním
ancilla
- (lat.) otrok, sluha
androfilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže
anihilace
- zmizení, zničení
anihilace
- zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony
anilin
- aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina
antropofilní-
- provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní
apostila
- doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu
artilerie
- dělostřelectvo
artilérie
- dělostřelectvo
asimilace
- přizpůsobení, splynutí
asimilace
- biol. přeměna látek v organizmu
asimilace
- spodoba hlásek
atmosferilie
- atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami
austrofil
- stoupenec Rakousko-Uherska
automutilace
- sebepoškození
autopilot
- zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů
autostabilisace
- samočinná stabilizace
autostabilizace
- samočinná stabilizace
autostabil
- samo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu
bacil
- tyčinkový mikrob, tyčinka
bacil
- lidové označení pro různé choroboplodné mikroorganizmy
bacilonosič
- zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a příp. vylučuje choroboplodné mikroorganizmy
banderila
- kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech
banderilla
- kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech
basilika
- tří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší
bazilika
- tří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší
bazilišek
- druh menšího tropického ještěra
bazilišek
- pohádkový netvor
bazilišek
- záludný člověk
bibliofilie
- knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků 2. vzácná nebo krásná kniha nebo tisk
bibliofilie
- tisk vydávaný v číslované edici
bilabiála
- obouretná souhláska
bilance
- celkový přehled, výsledek nějaké činnosti
bilateralita
- dvoustrannost, oboustrannost
bilaterální
- dvoustranný, oboustranný
bilbord
{bilbórd}
- velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha
biletář
- uvaděč, osoba kontrolující vstupenky
bilingvismus
- dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského
bilingvizmus
- dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského
bilion
- milion milionů, 10 na 12
bilion
- někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bilión
- milion milionů, 10 na 12
bilión
- někde (např. v USA) tisíc milionů,10 na 9
bilirubin
- žlučové barvivo
billboard
{bilbórd}
- velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha
billiard
{biliár}
- kulečník, hra na kulečníku, kulečníkový stůl
bilokace
- přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech
biofilie
- pud sebezáchovy
bobtail
{bobteil}
- druh pastýřského psa
body-milk
- pleťové mléko
boiler
- zásobník a ohřívač vody
bookmobil
{bukmobil}
- pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bibliobus
bouillabalsse
{bujabes}
- francouzská polévka připravovaná z mořských ryb a korýšů
bouillon
{bujon}
- silný masový vývar
bouillon
{bujon}
- živný roztok, půda pro kultivaci bakterií
brilance
- vysoký lesk
brilance
- zvýšený kontrast světel a stínů na fotografii
brilantina
- toaletní vonná mastná směs na vlasy i vousy
brilantní
- skvělý, znamenitý, oslnivý
briliant
- nejběžnější výbrus drahokamů, zejm. diamantů
briliant
- diamantový šperk
briliant
- písmo o velikosti 3 bodů
cantabile
{kantábile}
- zpěvně
Caudillo
{kaudyljo}
- španělsky vůdce, označení diktátora Franka
cédille
{sedyj}
- diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č
cheilitida
- zánět rtu
chiliasmus
- očekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa
chiliazmus
- očekávání brzkého příchodu spasitele a jeho tisíciletého království před koncem světa
chilli
{čili}
- směs koření, jehož základem je cayenský černý pepř rozemletý s drobnými tropickými papričkami čili
chronofilie
- označení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John
čilam
- druh dýmky
čili
{čili}
- směs koření, jehož základem je cayenský černý pepř rozemletý s drobnými tropickými papričkami čili
činčila
- jihoamerický hlodavec se vzácnou kožešinou i kožešina z něho
civil
- nevoják,civilista
civil
- civilní život, oblek
civilisace
- hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti
civilisace
- kultura, vzdělání
civilisační
- podporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující
civilismus
- umělecký směr počátku 20. století zdůrazňující střízlivý vztah ke skutečnosti a obdiv k technické civilizaci

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny