Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz fon bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
fon - druhá část složených podstatných jmen nesoucí význam reprodukuje zvuk""
fón - jednotka hladiny hlasitosti
á fond perdu
{a fon perdy}
- na účet ztrát,odepsaná pohledávka
aerofon
- vzduchový hudební nástroj
afonie
- ztráta hlasu
anglofon
- vyjadřující se angličtinou
antifona
- liturgický verš zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory
antifonář
- sborník antifon
audiofonický
- sluchový a hlasový
autofonie
- zesílené vnímání vlastní řeči
chordofon
- strunný hudební nástroj
diafon
- automatický promítací přístroj umožňující promítání diapozitivů s reprodukcí doprovodného textu
diktafon
- přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis
dodekafonie
- skladebná technika založená na rovnoprávnosti všech dvanácti tónů v oktávě
edafon
- soubor všech organizmů žijících v půdě
ekofond
- ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí
eufonie
- libozvučnost, libozvuk
fonace
- tvoření nebo vydávání hlasu
fonastenie
- hlasová porucha, obv. neurotického původu, postihující zejm.herce nebo zpěváky
fond
- souhrn majetku, obv. finančního, určený pro konkrétní účel
fond
- samostatná právnická osoba
fond
- základ, základní stav
fond
- podklad
fond
- zdatnost, schopnost
fondán
- cukrovinka z cukerné hmoty s jemnou krystalickou strukturou
fondue
{fondy}
- malé kousky chleba máčené v sýru roztaveném v bílém víně, kousky masa nebo uzeniny v rozpáleném oleji, kousky ovoce, piškotu v sirupu, čokoládě
fondy
{fondy}
- malé kousky chleba máčené v sýru roztaveném v bílém víně, kousky masa nebo uzeniny v rozpáleném oleji, kousky ovoce, piškotu v sirupu, čokoládě
foném
- základní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam
fonéme
- základní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam
fonendoskop
- lék. nástroj k vyšetřování poslechem
fonetický
- zvukový, výslovnostní
fonetika
- nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek
fonetisace
- převádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování
fonetizace
- převádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování
foniatrie
- obor lékařství zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou poruch
fon
- druhá část složených slov mající význam zvukový
fono-
- první část složených slov mající význam zvuk, zvukový
fonograf
- přístroj k záznamu a reprodukci zvuku (z válečků, desek)
fonologie
- nauka o zvukových prostředcích jazyka
fonomanie
- chorobná touha vraždit
fonopsie
- sluchové představy vznikající při zrakových vjemech
fonotéka
- sbírka, archiv zvukových záznamů
font
- sada grafických znaků odpovídající danému typu písma
fontána
- ozdobná nádrž s vodou a vodotryskem
fontanela
- vazivové spojení na hlavě novorozence v místě zkřížení švů lebečních, lupínek
frankofon
- užívající francouzštiny
genofond
- soubor všech genů v populaci organizmů
genofond
- soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny
geofon
- malý přenosný seizmograf užívaný zejm. při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů
gramofon
- zařízení pro reprodukci mechanického záznamu zvuku z gramofonových desek
homofonie
- způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem
idiofon
- samoznějící hudební nástroj
kakofonie
- nelibozvučnost
kalofonie
- libozvuk, souzvuk
kinetofon
- Edisonův přístroj vzniklý spojením kinetoskopu a fonografu
klavifon
- elektronický klávesový nástroj
kolofón
- u m. /g/ lit. - záver stredovekej knihy s údajmi o autorovi, tematike diela, miesta a dátume vydanie, vydavateľovi a pod.
kolofón
- tiráž
kvadrofonie
- záznam a reprodukce zvuku ze čtyř míst
laryngofon
- hrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu
magnetofon
- přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci
megafon
- hlásná trouba, zesilovač zvuku
mikrofon
- elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické
morfonologie
- nauka o fonologické stavbě morfémů
optofon
- přístroj umožňující nevidomým číst sluchem
ortofonie
- nauka o správné výslovnosti hlásek
pakfong
- alpaka
polyfonie
- vícehlas, mnohohlas
polyfonie
- způsob hudební skladby složené z několika samostatných hlasů
saxofon
- jazýčkový kovový dechový hudební nástroj v džezové hudbě, ságo
sifon
- sodovka
sifon
- nádoba na sodovku
sifon
- speleologie zúžené místo v podzemní krasové chodbě protékané trvale nebo jen občasně vodou
sifon
- zápachová uzávěrka
sifon
- násoska
sifón
- sodovka
sifón
- nádoba na sodovku
sifón
- speleologie zúžené místo v podzemní krasové chodbě protékané trvale nebo jen občasně vodou
sifón
- zápachová uzávěrka
sifón
- násoska
šifón
- střední až hrubší bavlněné bělené plátno
sinfonia
- italský typ operní ouvertury
sinfonia
- několikavětá orchestrální skladba
stereofonie
- zvuková plastičnost vysílaného zvuku, např. hudby
stereofonie
- reprodukce zvuku zachovávající původní prostorové rozložení
sulfon
- organická sloučenina obsahující síru
sulfonamid
- sulfamid, amid sulfonových kyselin
sulfonamid
- léčivo zastavující množení bakterií
suzafon
- džezový dechový nátrubkový nástroj, druh helikonu
symfonie
- orchestrální hudba v cyklické sonátové formě
symfonie
- lahodně působící směs
symfonieta
- malá symfonie
tafonomie
- obor paleontologie zabývající se zkamenělinami
telefonie
- bezdrátový nebo drátový přenos zvuku
tetrafonie
- hudební skladba pro čtyři nástroje nebo čtyři hlasy, čtyřzvuk
ufon
- mimozemšťan přilétnuvší na létajícím talíři (ufo)
veluršifon
- druh sametu z přírodního nebo umělého hedvábí
veluršifón
- druh sametu z přírodního nebo umělého hedvábí
vibrafon
- samoznějící ladný hudební bicí nástroj
videofon
- videotelefon
videomagnetofon
- zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videorekordér, magnetoskop
videotelefon
- sdělovací systém umožňující současný přenos zvuku i obrazu při telefonickém spojení, videofon

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny