Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz fa bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
fa - solmizační slabika pro tón f
acefalie - vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava
acefalie - bez hlavy
acefalie - přeneseně: bez začátku
acefalie - bezvládí
adefagie - chorobná žravost
afagie - neschopnost polykat
afakie - chybění čočky v oku
afázie - ztráta schopnosti řeči,porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku
alfa - v řecké abecedě znak pro hlásku a
alfabeta - řecká abeceda
alfabetisace - odstranění negramotnosti
alfabetizace - odstranění negramotnosti
alfanumerický - abecedně-číslicový, např. kód
alifatický - označující nasycené i nenasycené uhlovodíky s necyklickými řetězci
analfabet - negramotný člověk
analfabet - nevzdělanec, primitiv, zaostalec
ánfas - pohled na obličej zepředu, en face
antropofagie - lidojedství, kanibalizmus
apofatický - opisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist ...).
apostrofa - oslovení nepřítomné osoby ideje nebo věci
artefakt - umělý výtvor, lidský výrobek
artefakt - 1. prehistorický nástroj
artefakt - 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk
asfalt - druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy
autokefální - svébytná, nezávislá církev (u pravoslavných církví)
bakteriofág - mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie
bakteriofág - bakteriožrout
bifaciální - s rozdílnou vrchní a spodní stranou
biofág - organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů
blafák - v ledním hokeji oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s.následnou střelbou z bezprostřední blízkosti
blefarocheláze - ochabnutí kůže očního víčka
cefalalgie - bolest hlavy, cefalea
cefalea - bolest hlavy, cefalalgie
cefalický index - Poměr největší šířky a délky mozkovny x 100. Největší délka hlavy se stanovuje pomocí změření vzdálenosti od antropometrického bodu glabella k bodu opisthokranion. Glabella je nejvíce vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti mezi nosním kořenem a nadočnicovými oblouky. Opisthokranion je nejvíce vzdálený bod od glabelly v mediální rovině ležící na týlní části hlavy (nejčastěji na horní části šupiny kosti týlní). Největší šířka hlavy pak měří přímou vzdálenost mezi pravým a lev
cefalo- - první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový
cefalometr - přístroj k měření lebky a menších rozměrů těla, kraniometr
cefalosporin - jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu
celofán - průsvitná plastová fólie z regenerované celulózy
chargé d'affaires
{šarže dafér}
- diplomatický zástupce nejnižší hodnosti
chargé d'affaires
{šarže dafér}
- dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitelského úřadu
comme il faut
{komilfó}
- jak se sluší, jak se patří, vzorně, patřičně
de facto
{dé faktó}
- ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu
defaultní
- výchozí
diafán
- průsvitný papír, transparentní plakát
diencefalon
- mezimozek
difamace
- utrhání na cti, ostouzení, pomlouvání, pomluva
dolichocefalizace
- zužování a prodlužování hlav při zachování stejného obvodu
double fault
{dabl fót i debl fót}
- dvojchyba při podání v tenise
dysfagie
- porucha pasáže potravy během polykacího aktu, která je spojena s přechodným pocitem tlaku a pocitem váznutí nebo uváznutí sousta
dysfázie
- porucha schopnosti mluvit
ekofarma
- farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty
ektofág
- organizmus živící se na povrchu hostitele
elefant
- slon
elefantiáze
- neforemné zduření některých částí těla
elefantiesis
- neforemné zduření některých částí těla
elektroencefalografie
- lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG
elfa
- zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody
emfase
- síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí
emfatický
- důrazný, vzrušený
emfáze
- síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí
en face
{ánfas}
- zepředu
encefalitida
- zánět mozku
encefalo-
- první část složených slov mající význam mozek, mozkový
encefalon
- mozek
encefalopatický
- týkající se mozkových chorob
encefaloragie
- krvácení do mozku
endofág
- organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele
enfant terrible
{anfán teríbl}
- člověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti
epanastrofa
- opakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše
epanastrofa
- Básnická figura - opakování slov na konci a na začátku verše. Př.: Střela se zaryla v bílá ňadra, v bílá ňadra prvního Tatařína.
epenastrofa
- opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie
epifanie
- zjevení
epifarynx
- 1. nosní část hltanu
epifarynx
- 2. část ústního ústrojí hmyzu
epifauna
- vodní živočichové žijící přisedle při dně vodních nádrží
ezofagus
- jícen
fabion
- zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou
fábor
- ozdobná stuha
fábor
- jeden ze základních typů vlajky nebo praporu
fabrika
- továrna
fabrikovat
- vyrobit
fabrikovat
- vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace
fabulace
- vymýšlení příběhů, tvoření děje
fabulant
- patetický lhář
fabulant
- člověk libující si ve vymýšlení vlastních příběhů a přikrášlování skutečností s nízkou pravděpodobností jejich rozeznání od pravdy případnými posluchači
fabule
- souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených
fabule
- smyšlený příběh
fabulovat
- tvořit fabuli, vymýšlet si
fabulózní
- pohádkový, nádherný, překrásný...
face to face
{fejs tb fejs}
- tváří v tvář, přímý kontakt
face-to-face
{fejs tb fejs}
- tváří v tvář, přímý kontakt
facelifting
{fejsliftyng}
- zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje
facie
- 1. obličej, tvář, plocha
facie
- 2. odlišný soubor znaků horniny
facie
- odlišná horninová jednotka
facies
- 1. obličej, tvář, plocha
facies
- 2. odlišný soubor znaků horniny
facies
- odlišná horninová jednotka
facile
{fáčile}
- hud. lehce
facilitace
- usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny