Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz efekt bylo nalezeno významů: 28 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 26).

 

výraz Význam   CZ význam
efekt - účinek, výsledek
efekt - úspěch, dojem
defekt - vada, poškození, porucha, nedostatek
defekt - vadný, porušený, porouchaný
defekt - zdravotně postižený
defektologie - nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech
defektoskopie - metoda zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles bez jejich porušení
efektivita - účinnost, působivost, efektivnost, eficience
efektivní - účelný, účinný
efektivnost - účinnost, efektivita
efekt - působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt
gamadefektoskopie - metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu
haló-efekt - zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu
inefekt - neúčinný, bezvýsledný
inefekt - léčebně nepůsobivý, neúspěšný
jo-jo efekt - kolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot
placeboefekt - placebová reakce
placeboefekt - léčebný výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že užívá skutečný lék
prefekt - představený nějaké instituce
prefektura - úřad prefekta
prefektura - budova nebo místnost tohoto úřadu
prefektura - správní obvod řízený prefektem
refektář - jídelna kláštera nebo řeholního domu
skinefekt - povrchový jev
skinefekt - proudová hustota u vodiče protékaného střídavým elektrickým proudem je největší u povrchu
stereoefekt - prostorový vjem
yo-yo efekt - kolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot
yo-yo efekt - jo-jo efekt

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny