Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz anis bylo nalezeno významů: 76 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 76).

 

výraz Význam   CZ význam
afrikanisace - šíření africké kultury
afrikanisace - opětné nabytí africké specifičnosti
afrikanistika - obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů
amerikanisace - poameričtění
amerikanisace - přejímání a podřizování se hl. politickému, ekonomickému a kulturnímu vlivu USA
anglikanisovat - poangličťovat, poangličtit
aniso- - první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost
anisotropie - závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří
arianismus - starokřesťanská sekta popírající Kristovo božství
balkanistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie
canisterapie - léčebný kontakt psa a člověka
christianisace - pokřesťanštění, kristianizace
galvanisace - elektrolytické pokovování
galvanisace - léčba galvanickým proudem, galvanoterapie
galvanisovna - dílna, kde se provádí galvanizace
germanisace - poněmčování, poněmčení
germanismus - jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený
germanistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého)
hispanistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa
humanisace - polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy
humanismus - uznání hodnot člověka a lidskosti
humanismus - kulturněhistorický směr renezance
humanista - lidumil, humánní člověk
humanista - odborník v humanitních vědách
italianismus - jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený
italianistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa
japanismus - jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený
japanismus - napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů
kanisterapie - rehabilitace pomocí psů
konfucianismus- - názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství
kristianisace - šíření křesťanství, christianizace
libertarianismus - radikální forma liberalizmu
litvanistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou litevského národa
malthusianismus - názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství
malthuzianismus - názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství
mechanisace - nahrazení ruční, fyzické práce prací stroje
mechanismus - ustálená soustava úkonů nebo jevů
mechanismus - bezmyšlenkovité jednání
mechanismus - strojní zařízení, mechanika
mesianismus - mesiášství
mikroorganismus - mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný
montanistika - nauka o hornictví
nanisace - zmenšování elektronických obvodů i celých součástek
nanismus - trpasličí vzrůst, mikrosomie, nanosomie
organisace - sdružení osob
organisace - účelné uspořádání, správa, organizování
organisace - způsob uspořádání
organismus - ústrojí, ústrojenství
organismus - živá bytost, jedinec
organismus - uspořádaný a účelně složený celek
organisovat - účelně uspořádat, připravit
organisovat - sdružit, sdružovat určitým řádem za jistým účelem
organista - varhaník
panahikanismus - hnutí usilující o jednotu, nezávislost a osobitost Afriky
panamerikanismus - hnutí zdůrazňující geografickou, ekonomickou a kulturní sounáležitost všech obyvatel Ameriky
pangermanismus - hnutí usilující o sjednocení všech Němců ve světě
pianissimo - hud. velmi slabě, tiše
pianista - klavírista
reorganisace - změna organizace, struktury, systému
romanistika - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou románských národů
satanismus - kult, uctívání satana
servomechanismus - zařízení k ovládání, kontrole, regulaci polohy, rychlosti a podobné
titanismus - boj vzdorem proti tyranii, odmítání veškerých zákonů (P. B. Shelley)
traducianismus - názor, že zrozením člověk dědí nejen tělo, ale i bohem stvořenou duši rodičů
tyranisovat - týrat, trápit, utlačovat, používat násilí
ultramontanismus - hájení centralistických zájmů katolické církve a papeže i proti zájmům státním a národním
upanišady - staroindické (bráhmanské) náboženské a filozofické texty
urbanisace - soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova
urbanismus - nauka o stavbě lidských sídel, urbanistika
urbanistický - týkající se výstavby obcí a měst
urbanistika - nauka o stavbě lidských sídel, urbanizmus
vulkanisace - chemická reakce, při níž dochází ke vzniku jediné, obrovské makromolekuly
vulkanisace - druh síťování
vulkanismus - sopečná činnost
vulkanista - stoupenec plutonizmu, plutonista
wagnerianismus - hudební směr 2. poloviny 19. století řídící se uměleckými zásadami R. Wagnera, wagneriánství, wagnerovství

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny