Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz abilità bylo nalezeno významů: 37 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 37).

 

výraz Význam   CZ význam
adaptabilita - schopnost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita
degradabilita - rozložitelnost
destabilita - nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost
excitabilita - vzrušivost, dráždivost
habilitace - udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent
hiporehabilitace - rehabilitace využívající jízdu na koni
hypnabilita - psychické vlastnosti podmiňující snadné zhypnotizování, podléhání vlivu hypnotizéra
impermeabilita - neprostupnost, nepropustnost
inhabilita - nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti
instabilita - nestálost, nevyrovnanost, psychomotorický neklid
interoperabilita - schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spoluprocavat
interoperabilita - v dopravě: vícesystémová mezinárodní provozuschopnost (železnic, vozidel)
iritabilita - nedůtklivost
iritabilita - nadměrně zvýšená citlivost
iritabilita - dráždivost
kantabilita - zpěvnost, kantabilnost
komensurabilita - souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost
komenzurabilita - souměřitelnost, stejnorodost, srovnatelnost
komunikabilita - schopnost udržet kontakt s okolím
kurabilita - možnost léčení, vyléčitelnost
labilita - nestálost, kolísavost
mutabilita - proměnlivost, nestálost
notabilita - významná osobnost, hodnostář
permeabilita - schopnost membrán propouštět tekutiny, propustnost
permeabilita - veličina vyjadřující vliv prostředí na magnetické pole
portabilita - přenositelnost počítačových programů
probabilita - pravděpodobnost
profitabilita - ziskovost
rehabilitace - navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv
rehabilitace - lék. návratná péče, navrácení porušené funkce, nápravné cvičení, nápravné lékařství
reliabilita - spolehlivost výzkumné metody nebo techniky
rentabilita - výnosnost, např. podíl zisku k vloženému kapitálu
sociabilita - sdružování, družnost, společenskost
sociabilita - schopnost vstupovat do vztahů ve společnosti, ke sdružování
stabilita - pevnost, stálost, rovnováha
termostabilita - teplotní stabilita
variabilita - proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny