Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz ETA bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
éta - v řecké abecedě znak pro hlásku é
acetát - octan
akineta - nedělící se buňka
aktinomyceta - jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím
alfabeta - řecká abeceda
amfetamin - benzedrin
anketa - průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco
anxieta - chorobný stav úzkosti
apologeta - obhájce, apologetik
aretace - mechanické zařízení chránící choulostivý měřicí nebo jiný systém
asketa - kdo vede asketický způsob života
bageta - druh blého pečiva
beta - v řecké abecedě znak pro hlásku b
betain - dusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě
betatron - kruhový urychlovač elektronů
biletář - uvaděč, osoba kontrolující vstupenky
bimetal - dvojkov
bimetalismus - peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
bimetalizmus - peněžní soustava, v níž současně existují dva kovy
black metal
{blekmetl}
- tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
black-metal
{blekmetl}
- tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal
briketa
- tuhé palivo získané slisováním prachového uhlí
byreta
- kalibrovací úzká skleněná trubice s kohoutkem k přesnému odměřování kapalin
centripetální
- dostředivý
ceramic metals
{keramik metals}
- cermet
cetan
- lineární nasycený uhlovodík
contrarietas
- kontrárnost
contrarietas
{kontrarietás}
- protilehlost, opačnost, protichůdnost
cuketa
- jedlá odrůda tykve, turek se zelenými až pruhovanými bobulemi
deetatisace
- odstátnění, privatizace
deetatizace
- odstátnění, privatizace
detail
- podrobnost
detašér
- odborný čistič skvrn
detašovaný
- oddělený, samostatný, izolovaný
detašovat
- oddělit, odtrhnout, vyčlenit
dieta
- výživa doporučovaná lékařem jako prevence chorob
dieta
- pomocná součást léčebného procesu
dieta
- náhrada výloh při služební cestě
diletance
- amatérství, neodbornost, diletantizmus
diletant
- neodborník, samouk, nedouk
diletantismus
- neodbornost, samouctví
diletantismus
- povrchnost
diletantizmus
- neodbornost, samouctví
diletantizmus
- povrchnost
disketa
- pružný magnetický disk, floppy disk
dubleta
- dvojtvar
dzéta
- v řecké abecedě znak pro dz
ebrieta
- opilost
elektrometalurgie
- výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie
epoleta
- nárameník důstojníků
etablovat
- zařizovat, zavádět, zařídit, za vést, umístit
etablovat
- usadit se
etalon
- standard, normál
etan
- nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn
etanol
- nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh
etapa
- 1. pevně ohraničené období, vývojová fáze
etapa
- 2. samostatný úsek sportovního závodu
etatisace
- zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu
etatismus
- zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti
etatizace
- zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu
etatizmus
- zdůrazňování aktivních zásahů státu do života společnosti
etáž
- rovina, vrstva
etáž
- podlaží, poschodí
etažér
- stojan, polička s přihrádkami
etažérka
- stojan, polička s přihrádkami
etiketa
- 1. pravidla společenského chování, souhrn společenských zvyklosti a norem chování
etiketa
- 2. viněta, nálepka, značka
faseta
- hrana skosená pod daným úhlem
fazeta
- hrana skosená pod daným úhlem
fetální
- plodový
fetální
- lék. týkající se plodu
gameta
- 1. zralá pohlavní buňka
gameta
- 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků
gametangium
- pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety
heavy metal
{hevi metal}
- hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy
hydrometalurgie
- výroba kovů mokrými procesy
interpretace
- výklad, objasnění, tlumočení, podání
interpretace
- způsob podání díla výkonným umělcem
isohyeta
- izolinie úhrnů atmosférických srážek
izohyeta
- izolinie úhrnů atmosférických srážek
kaletace
- degradace kovu způsobena odlétáváním kapek vody či jiné látky z jeho povrchu.
kaseta
- 1. ozdobná skřínka
kaseta
- 2. část stropu nebo stěny
kaseta
- 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače
katecheta
- učitel náboženství
kazeta
- 1. ozdobná skřínka
kazeta
- 2. část stropu nebo stěny
kazeta
- 3. schránka s magnetickou páskou do magnetofonu nebo videopřehrávače
keťas
- lichvář s potravinami
kiretáž
- viz kyretáž
koketa
- žena nápadně se snažící získat pozornost a zájem mužů
kometa
- vlasatice, kosmické těleso tvořené jádrem s komou a chvostem
konfeta
- 1. pestrobarevné papírky rozhazované při oslavách
konfeta
- 2. drobný cukrářský výrobek
korveta
- 1. válečná hojstěžňová plachetnice s jednou řadou děl
korveta
- bojová loď používaná jako loď doprovodná
korveta
- 2. akrobatický skok do stoje na rukou
kreveta
- malý mořský korýš
kroketa
- 1. smažené plněné těsto
kroketa
- 2. pokrm z brambor nebo rýže ve formě např. kuliček, válečků
kyneta
- prohloubená část ve dně koryta řeky, kanálu

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny