Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz šém bylo nalezeno významů: 50 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 49).

 

výraz Význam   CZ význam
šém - bájná tabulka s magickým jménem, kulička oživující Golema
antisemita - stoupenec antisemitizmu
antisemitismus - postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
antisemitizmus - rasová neznášanlivosť k židom
antisemitizmus - postoje a projevy rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, nepřátelství a nenávisti vůči Židům
aposematický - výstražný, např. výstražné zbarvení
appeasement
{epízment}
- usmiřovací politika ústupků protivníkovi
autosémantický
- nesoucí nějaký vlastní význam
diseminace
- rozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu
disseminace
- šíření onemocnění do dalších orgánů
ensemble
{ansámbl}
- umělecký soubor
ensemble
- ansámbl
inseminace
- umělé oplodnění hospodářských zvířat
kasematy
- podzemní chodby pevnosti, obv. skladiště nebo vězení
konosement
- cenný papír potvrzující převzetí nebo naložení zásilky na loď
polysémie
- mnohoznačnost, vícevýznamovost
semafor
- mechanické nebo světelné signalizační zařízení
semafor
- návěstidlo
sémantický
- významový
sémantika
- nauka o významu jazykových jednotek
sémantisace
- nabývání lexikálního významu
sémantizace
- nabývání lexikálního významu
sémasiologie
- nauka o významu slov
sémaziologie
- nauka o významu slov
semeiografie
- nauka o notovém písmu
semestr
- pololetí, polovina školního roku
semi-
- první část složených slov mající význam polo-, poloviční
semiaridní
- polosuchý
semifinále
- polofinále
semihumidní
- polovlhký
seminář
- kurs, školení, cvičení
seminář
- internátní církevní ústav
sémiologie
- sémiotika
semiosa
- znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku
sémiotika
- teorie zkoumající vlastnosti znaků
sémiotika
- nauka o příznacích chorob, sémiologie
semióza
- znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku
semipermeabilni
- u buňky - polopropustná vrstva
semipermeabilni
- vrstva propouštějící v roztoku pouze molekuly vody
semiš
- plastický velur, zámiš
semitismus
- náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství
semitizmus
- náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství
semitofília
- náklonnosť k Židom
semitologie
- obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů
semitský
- vztahující se k národům specifické jazykové skupiny v Přední Asii
semitský
- židovský
semivokál
- hláska foneticky blízká samohlásce, ale vyskytující se na okraji slabiky, polosamohláska
semtex
- obchodní název plastické výbušniny ze Semtína
synsémantický
- neplnovýznamový
tasemnice
- Tasemnice je hermafrodit a může dorůst až do délky 10 metrů! Její život začíná ve střevech skotu nebo vepřů, kam se s potravou dostane zárodečné vajíčko. Z něho se vyklube larva, která se zavrtá do svalů a čeká... Tento odpočinek skončí v okamžiku, kdy je

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny