Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Turecký slovník (česko-turecký slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Tu turecký překlad
''not used'' - bir
12. únor - 12 Şubat
14. únor - 14 Şubat
2. únor - 2 Şubat
22. únor - 22 Şubat
29. únor - 29 Şubat
Absolutní hodnota - Mutlak değer
Adenosintrifosfát - Adenozin trifosfat
Agamemn - Agememnon
Agnosticismus - Agnostisizm
Aktinoidy - Aktinit
Albuquerque (Nové Mexiko) - Albuquerque
Alfred Nobel - Alfred Nobel
Alfred North Whitehead - Alfred North Whitehead
aminokyselina - aminoasit
Aminokyseliny - Aminoasit
Anna Boleynová - Anne Boleyn
Anno Domini - Anno Domini
ano - evet
Anoda - Anot
Anorganická chemie - İnorganik kimya
Arno - Arno Nehri
Arnold Schoenberg - Arnold Schönberg
Árónovité - Yılanyastığıgiller
astronom - astronom
Astronomická jednotka - Astronomik birim
Astronomie - Gök bilimi
Asynchronous JavaScript and XML - AJAX (programlama)
Asynchronous Transfer Mode - Eşzamansız Aktarım Modu
Atomová hmotnostní konstanta - Atomik kütle birimi
Bar (jednotka) - Bar (birim)
Biotechnologie - Biyoteknoloji
Blanokřídlí - Hymenoptera
Bolzano - Bolzano
Boris Fjodorovič Godunov - Boris Godunov
Brigáda (jednotka) - Tugay
Brno - Brno
Buenos Aires - Buenos Aires
Canon - Canon
Canopus - Canopus
Centrální mocnosti - İttifak Devletleri
Claude Shannon - Claude Elwood Shannon
Černobyl - Çernobil
černobýl - misk otu
Členovci - Eklem bacaklılar
Čtyřnožci - Dört üyeliler
daň z přidané hodnoty - katma
Daniel Bernoulli - Daniel Bernoulli
dendrochronologie - dendrokronoloji
Deuteronomium - Tesniye (Tevrat)
Dinosauři - Dinozor
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Dimitri Mendeleyev
dobrou noc - iyi geceler
Dolní Normandie - Aşağı Normandiya
dosáhnout - ulaşmak
Ekonometrie - Ekonometri
Ekonomie - İktisat
Ekonomika - İktisat
Eleanor Roosevelt - Eleanor Roosevelt
Emiliano Zapata - Emiliano Zapata
Emily Dickinsonová - Emily Dickinson
Emma Goldmanová - Emma Goldman
endokrinologie - endokrinoloji
Ethanol - Etanol
Eva Braunová - Eva Braun
Fenol - Fenol
Fenomenologie - Görüngübilim
Fenotyp - Fenotip
Fibonacciho posloupnost - Fibonacci serisi
Gaetano Donizetti - Gaetano Donizetti
genocida - soykırım
genom - genom
genotyp - Genotip
Giordano Bruno - Giordano Bruno
Glasnosť - Glasnost
GNOME - GNOME
Gnozeologie - Epistemoloji
Gramotnost - Okuryazarlık
Guáno - Guano
Hannover - Hannover
Hanoj - Hanoi
hejno - sürü
Hlavonožci - Kafadan bacaklılar
Hmotnost - Kütle
Hnojivo - Gübre
Ho Či Minovo město - Ho Şi Min Kenti
Honolulu - Honolulu, Hawaii
Horní Normandie - Yukarı Normandiya
hovno - bok
hranostaj - kakim
Hybnost - Momentum
Hyenovití - Asıl sırtlanlar
Hypza - Hipnoz
Chudokrevnost - Kansızlık
Illinois - Illinois
Imunologie - İmmünoloji
inovace - inovasyon
Ionosféra - İyonosfer
Italo Calvino - Italo Calvino
Jane Austenová - Jane Austen

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit nó do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny AFangličtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama