Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
lék - läkemedel
baterie elektrická - elektriskt batteri
dalekohled - kikare
dalekohled - teleskop
Dialektický materialismus - Materialistisk dialektik
Dialektika - Dialektik
Élektra - Elektra
Elektrárna - Kraftverk
elektrárna - elkraftverk
elektrárna - kraftstation
elektrárna jaderná - kärnkraftverk
elektrárna kombinovaná - kraftverk med kombinerad cykel
elektrárna plynová - gasdriven anläggning
elektrárna přílivová - tidvattenkraftverk
elektrárna s výrobou tepla - kraftvärmeverk
elektrárna solární - solkraftstation
elektrárna tepelná - värmekraftanläggning
elektrárna tepelná - värmekraftverk
elektrárna uhelná - kolkraftverk
elektrárna vodní - vattenkraftanläggning
elektrárna vodní - vattenkraftverk
Elektrická kapacita - Kapacitans
Elektrická kytara - Elgitarr
Elektrické napětí - Elektrisk spänning
Elektrické pole - Elektriskt fält
Elektrický náboj - Elektrisk laddning
Elektrický odpor - Resistans
Elektrický proud - Elektrisk ström
Elektrochemie - Elektrokemi
Elektrokardiogram - EKG
elektrokinetika - elektrokinetik
Elektrolyt - Elektrolyt
elektrolýza - elektrolys
Elektromagnetické relé - Relä
Elektromagnetické záření - Elektromagnetisk strålning
Elektromagnetismus - Elektromagnetism
Elektromotor - Elektrisk motor
elektron - elektron
Elektronegativita - Elektronegativitet
elektronický materiál - elektroniskt material
elektronika - elektronik
Elektronka - Elektronrör
Elektronový mikroskop - Elektronmikroskop
elektrosmog - elektrosmog
elektrotechnické zařízení - elektroteknisk utrustning
elektrotechnika - elektroteknik
elektřina - ström
elektřina - elektricitet
elektřina - el
elektřina a magnetismus - elektromagnetism
environmentální lékařství - miljömedicin
Kategorie:Elektrochemie - Kategori:Elektrokemi
Kategorie:Elektromagnetismus - Kategori:Elektromagnetism
Kategorie:Elektronika - Kategori:Elektronik
Kategorie:Elektrotechnika - Kategori:Elektroteknik
Kategorie:Elektřina - Kategori:Elektricitet
Kategorie:Lékařství - Kategori:Medicin
Kategorie:Molekulární biologie - Kategori:Molekylärbiologi
lékárna - apotek
lékárník - apotekare
lékař - läkare
lékařská věda - medicin
lékařská věda - läkarvetenskap
Lékařství - Medicinsk vetenskap
lékařství - medicin
Leknínovité - Näckrosväxter
Lékořice lysá - Lakritsrot
Lilek brambor - Potatis
Lilek vejcoplodý - Aubergine
Meduňka lékařská - Citronmeliss
mikroelektronika - mikroelektronik
mléko - mjölk
mléko mateřské - bröstmjölk
molekula - molekyl
molekulární biologie - molekylärbiologi
náklady na výrobu elektřiny - kostnader av elproduktion
oblek - kostym
odpady elektronické - elektroniska avfallsprodukter
odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny - elhushållning
podnik elektrárenský - kraftföretag
popílek polétavý - flygaska
pošta elektronická - e-post
pracovní lékařství - arbetsmedicin
průmysl elektrárenský - elindustrin
průmysl elektromateriálu - elektriska hushållsapparatsindustrin
průmysl elektrotechnický - elektroteknisk industri
průmysl mlékárenský - mejeriindustri
průmyslové lékařství - arbetsmedicin
předpis o odpadech elektronických - förordning om elektroniska avfallsprodukter
reflektometrie - reflektometri
Rozmarýna lékařská - Rosmarin
síť informační elektronická - elektroniskt datanät
Skok daleký - Längdhopp
sluneční kolektor - solfångare
Souhvězdí Dalekohledu - Kikaren
společnost elektrárenská - elektricitetsverk
společnost elektrárenská - elverk
spotřeba elektřiny - elförbrukning
telekomunikace - telekommunikation
vedení elektrické - kraftledning
vedení elektrické nadzemní - luftkraftledning

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama