Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (česko-švédský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 85 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 85).

 

český výraz CZ   Sw švédský překlad
Absolutní hodnota - Absolutbelopp
Astronomická jednotka - Astronomisk enhet
Atmosféra (jednotka) - Atmosfär (tryckenhet)
Bar (jednotka) - Bar (måttenhet)
Brigáda (jednotka) - Brigad
daň z přidané hodnoty - mervärdesskatt
ekologické hodnocení - miljöbedömning
ekotoxikologické vyhodnocení - miljötoxikologisk bedömning
hodnocení dopadů - konsekvensutredning
hodnocení dopadů - konsekvensbeskrivning
hodnocení ekologických rizik - bedömning av risker för miljön
hodnocení finanční - monetär bedömning
hodnocení přírodního dědictví - bedömning av naturarv
hodnocení technologie - värdering av tekniken
hodnocení výrobku - produktbedömning
hodnocení znečišťující látky - bedömning av miljöföroreningar
hodnocení životního prostředí - miljöbedömning
hodnota - värde
hodnota agronomická - agronomiskt värde
hodnota AOX - AOX-värde (absorberbar organisk halogen)
hodnota potravy výživná - näringsvärde
hodnota pozemku - jordvärde
hodnotný - värdefull
Jednoděložné - Enhjärtbladiga växter
jednoduchý - enkel
jednorožec - enhörning
jednotka - enhet
Jednotková matice - Enhetsmatris
jednotná kanalizační síť - kombinerat avloppssytem
jednotné číslo - ental
jednou - en gång
kontrola porodnosti - födelsekontroll
kritérium hodnocení - värderingskriterium
kritérium hodnocení životního prostředí - kriterier för miljöbedömning
legislativa k odpovědnosti - lagstiftning om ansvar
metoda hodnocení - värderingsmetod
mezní hodnota - gränsvärde
Mol (jednotka) - Mol
národnost - nationalitet
odpovědnost - ansvar
odpovědnost vládní - regeringens ansvar
odpovědnost za poškození prostředí životního - miljöansvar
odvodňování - vattenavledning
odvodňování - dränering
olej dno - slagolja
podhodnocení výrobků zemědělských - undervärdering av jordbruket
Prapor (jednotka) - Bataljon
přírodní hodnota - naturvärde
Siemens (jednotka) - Siemens (enhet)
Sjednocená arabská republika - Förenade arabrepubliken
Sjednocení - Union (matematik)
sjednocení - union
sjednotit - förena
směrnice ES o zneškodňování odpadů - EG-direktiv om deponering av avfall
soudnost - rimlighet
Stopa (jednotka délky) - Fot (enhet)
Střední hodnota - Väntevärde
systém odvodňovací - dräneringssystem
systém odvodňovací umělý - konstruerat dräneringssystem
údaje na jednoho obyvatele - per capita-data
upřednostňovat - föredraga
úrodnost půdy - markbördighet
úrodnost půdy - jordens bördighet
Uzel (jednotka) - Knop (enhet)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - miljömedvetande
Velbloud jednohrbý - Dromedar
vládnout - styra
vlastní hodnota - egenvärde
voda dno - slagvatten
vyhodnocení - värdering
vyhodnocení literatury - litteraturutvärdering
Weber (jednotka) - Weber (enhet)
zapadnout - gå ned
změna hodnoty - värdeförändring
znehodnocení prostředí životního - miljöförstöring
zneškodňování baterií - kvittblivning av batterier
zneškodňování bojových prostředků - bortskaffande av krigsmaterial
zneškodňování odpadů jatečních - destruktion av slaktdjurskroppar
zneškodňování odpadů v půdě - spridning i marken
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - miljövänlig upphandling
zodpovědnost osobní - personligt ansvar
zodpovědnost trestná - straffrättsligt ansvar
zodpovědnost výrobce - producentens ansvar
zodpovědnost za výrobek - produktansvar
zodpovědnost za znečištění - ansvarighet för miljöföroreningar

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama