Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (švédsko-český slovník)

 

Pro švédský výraz ekonomi bylo nalezeno překladů: 63 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 59).

 

švédský výraz Sw   CZ český překlad
ekonomi - ekonomika
ekonomi - prostředky finanční
ekonomi - hospodářství
ekonomi - ekonomie
dubbelekonomi - duální ekonomika
ekonomibyggnad - hospodářská budova
ekonomisk analys - ekonomická analýza
ekonomisk dominans - koncentrace ekonomická
ekonomisk ersättning - náhrada finanční
ekonomisk förvaltning - řízení finanční
ekonomisk geografi - geografie ekonomická
ekonomisk geografi - ekonomická geografie
ekonomisk kompensation - náhrada finanční
ekonomisk konkurrens - konkurence ekonomická
ekonomisk lönsamhet - ekonomická realizovatelnost
ekonomisk miljövärdering - vymáhání práva životního prostředí
ekonomisk och ekologisk effektivitet - ekonomicko-ekologická efektivnost
ekonomisk plan - ekonomický plán
ekonomisk planering - plánování ekonomické
ekonomisk politik - ekonomická politika
ekonomisk prognos - ekonomická předpověď
ekonomisk sektor - hospodářský sektor
ekonomisk stimulans - ekonomický stimul
ekonomisk struktur - ekonomická struktura
ekonomisk tendens - ekonomický trend
ekonomisk teori - teorie ekonomická
ekonomisk tillväxt - ekonomický růst
ekonomisk utveckling - ekonomický rozvoj
ekonomisk verksamhet - hospodářská činnost
ekonomiska data - ekonomické údaje
ekonomiska förvaltningredskap - nástroj ekonomického řízení
ekonomiska rättigheter - práva hospodářská
ekonomiskt bistånd - podpora finanční
ekonomiskt läge - ekonomická situace
ekonomiskt område - region ekonomický
ekonomiskt redskap - ekonomický nástroj
ekonomiskt stöd - ekonomická podpora
ekonomiskt stöd - pomoc finanční
ekonomiskt system - ekonomický systém
energiekonomi - ekonomika energetiky
enskilda ekonomiska företags mål - cíl individuálních ekonomických aktivit
externa ekonomiska förbindelser - mezinárodní ekonomické vztahy
fiskeriekonomi - ekonomika rybářství
företags miljöekonomi - ekonomika podniků v oblasti životního prostředí
företagsekonomi - podnikové hospodaření
internationell ekonomisk rätt - právo ekonomické mezinárodní
jordbruksekonomi - zemědělská ekonomika
Kategori:Ekonomi - Kategorie:Ekonomie
Kategori:Makroekonomi - Kategorie:Makroekonomie
Kategori:Mikroekonomi - Kategorie:Mikroekonomie
lokal ekonomi - finance komunální
Makroekonomi - Makroekonomie
makroekonomi - makroekonomika
makroekonomiskt mål - makroekonomický cíl
marknadsekonomi - tržní hospodářství
Mikroekonomi - Mikroekonomie
miljöekonomi - ekonomika prostředí životního
miljöekonomiska frågor - problematika ekonomiky životního prostředí
monetär ekonomi - ekonomika měnová
Nationalekonomi - Ekonomie
nationalekonomi - národní hospodářství
skogsekonomi - ekonomika lesnictví
socioekonomiska aspekter av bosättningar - aspekt socioekonomický sídel lidských

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit ekonomi do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ekonomi" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama