Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Španělský slovník (česko-španělský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 85 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 85).

 

český výraz CZ   Es španělský překlad
Absolutní hodnota - Valor absoluto
Ar (jednotka plochy) - Área (unidad de superficie)
Astronomická jednotka - Unidad astronómica
Atmosféra (jednotka) - Atmósfera (unidad)
Bar (jednotka) - Bar (unidad de presión)
Brigáda (jednotka) - Brigada
ekologické hodnocení - evaluación ecológica
ekotoxikologické vyhodnocení - evaluación ecotoxicológica
hodnocení dopadů - evaluación de impactos
hodnocení ekologických rizik - evaluación del riesgo ambiental
hodnocení finanční - evaluación monetaria
hodnocení přírodního dědictví - evaluación de herencia natural
hodnocení technologie - evaluación de tecnología
hodnocení výrobku - evaluación de producto
hodnocení znečišťující látky - evaluación contaminante
hodnocení životního prostředí - evaluación ambiental
hodnota - valor
hodnota agronomická - valor agronómico
hodnota AOX - valor AOX
hodnota potravy výživná - valor nutritivo de los alimentos
hodnota pozemku - valor de las tierras
hodnotný - valioso
Jednoděložné - Liliopsida
jednoduchý - simple
jednorožec - unicornio
jednotka - unidad
Jednotková matice - Matriz identidad
jednotná kanalizační síť - sistema de desagüe colectivo
jednotné číslo - singular
jednou - una
kontrola porodnosti - control de natalidad
kritérium hodnocení - criterio de evaluación
kritérium hodnocení životního prostředí - criterios de evaluación ambiental
legislativa k odpovědnosti - legislación de responsabilidad
metoda hodnocení - método de evaluación
mezní hodnota - valores límite
Mol (jednotka) - Mol
národnost - nacionalidad
neplodnost - infertilidad
odpovědnost - responsabilidades
odpovědnost - responsabilidad
odpovědnost vládní - responsabilidad de gobierno
odpovědnost za poškození prostředí životního - responsabilidad ambiental
odvodňování - drenaje
olej dno - aceite de sentina
podhodnocení výrobků zemědělských - depreciación agricola
Prapor (jednotka) - Batallón
přírodní hodnota - valor natural
Siemens (jednotka) - Siemens (unidad)
Sjednocená arabská republika - República Árabe Unida
Sjednocení - Unión de conjuntos
sjednotit - unir
směrnice ES o zneškodňování odpadů - Directiva comunitaria sobre eliminación de residuos
soudnost - carácter razonable
Stopa (jednotka délky) - Pie (unidad)
Střední hodnota - Esperanza matemática
systém odvodňovací - alcantarillado
systém odvodňovací - sistema de drenaje
systém odvodňovací umělý - sistemas artificiales de drenaje
údaje na jednoho obyvatele - datos per cápita
upřednostňovat - preferir
úrodnost půdy - fertilidad del suelo
Uzel (jednotka) - Nudo (unidad)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - conciencia ecológica
Velbloud jednohrbý - Camelus dromedarius
vládnout - mandar
vlastní hodnota - autovalor
voda dno - agua de sentina
Vojenské hodnosti - Rango (militar)
vyhodnocení - evaluación
vyhodnocení literatury - evaluación de documentación
Weber (jednotka) - Weber (unidad)
zapadnout - poner
změna hodnoty - cambio de valor
znehodnocení prostředí životního - degradación del medio ambiente
zneškodňování baterií - desecho de baterias
zneškodňování bojových prostředků - disposición de materiales de guerra
zneškodňování odpadů jatečních - eliminación de cadáveres
zneškodňování odpadů v půdě - deposición en la tierra
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - adquisición respetuosa del medio ambiente
zodpovědnost osobní - responsabilidad personal
zodpovědnost trestná - responsabilidad criminal
zodpovědnost výrobce - responsabilidad de productor
zodpovědnost za výrobek - responsabilidad de producto
zodpovědnost za znečištění - responsabilidad por contaminación

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny AFangličtiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama