Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Španělský slovník (španělsko-český slovník)

 

Pro španělský výraz meta bylo nalezeno překladů: 54 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 53).

 

španělský výraz ES   CZ český překlad
meta - cíl
carga de metal pesado - zatížení kovy těžkými
Categoría:Heavy metal - Kategorie:Heavy metal
Categoría:Metafísica - Kategorie:Metafyzika
Categoría:Metalurgia - Kategorie:Metalurgie
cometa - kometa
cometa - drak
compuestos organometálicos - organická sloučenina kovu
elemento del grupo II (metales alcalino-terrosos) - prvky skupiny II [kovy zemin alkalických]
elemento del grupo II (metales alcalino-terrosos) - prvky skupiny II
Enlace metálico - Kovová vazba
Guardameta - Brankář
Heavy metal - Heavy metal
industria de productos metálicos - kovoprůmysl
industria del metal no ferroso - průmysl kovů barevných
industria metalúrgica - průmysl železářský
industria metalúrgica - průmysl hutnický
metabolismo - metabolismus
metabolito - metabolit
Metadato - Metadata
Metadona - Metadon
metafísica - metafyzika
Metáfora - Metafora
metainformation - metainformace
metal - kov
metal no férreo - kov barevný
metal pesado - kov těžký
metal tóxico - kov toxický
metales alcalino-terrosos - prvky skupiny II [kovy zemin alkalických]
metales alcalino-terrosos - prvky skupiny II
metales no férreos - kov barevný
metales pesados - kov těžký
Metaloide - Polokov
metaloide - nekovy
metaloides - nekovy
metalurgia - metalurgie
metalurgia - hutnictví
Metanfetamina - Metamfetamin
metano - metan
metanol - methanol
metástasis - Metastáza
mineral metálico - suroviny rudní
mineral no metálico - suroviny nerudní
minerales metálicos - suroviny rudní
minerales no metálicos - suroviny nerudní
No metal - Nekov
no metal - nekovy
óxido metálico - oxid kovu
producto metálico - kovový výrobek
residuo metálico - odpady kovové
residuos metálicos - odpady kovové
Roca metamórfica - Metamorfovaná hornina
semimetal - nekovy
semimetal - polokov

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit meta do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny AFangličtiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "meta" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama