Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Španělský slovník (španělsko-český slovník)

 

Pro španělský výraz dos bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

španělský výraz ES   CZ český překlad
DOS - Disk Operating System
Dos - 2 (číslo)
dos - dva
dos - dvojka
dos - dvakrát
actínidos - prvky radioaktivní
acuerdos - dohoda
Alimentos fermentados - Kvašení
aminoácidos - aminokyseliny
anélidos - kroužkovec
Armada de los Estados Unidos - Námořnictvo Spojených států
articulados - článkovec
artrópodos - členovec
Atentados del 11 de septiembre de 2001 - Teroristické útoky 11. září 2001
Barbados - Barbados
bifenilos halogenados - halogenovaný bifenyl
bifenilos polibromados - polybromovaný bifenyl
bifenilos policlorados - polychlorovaný bifenyl
Calvados - Calvados (departement)
Categoría:Barbados - Kategorie:Barbados
Categoría:Emiratos Árabes Unidos - Kategorie:Spojené arabské emiráty
Categoría:Estados Federados de Micronesia - Kategorie:Federativní státy Mikronésie
Categoría:Estados Unidos - Kategorie:Spojené státy americké
Categoría:Georgia (Estados Unidos de América) - Kategorie:Georgie
cefalópodos - hlavonožec
compuestos organo-oxigenados - organická sloučenina kyslíku
compuestos órganofosforados - organická sloučenina fosforu
compuestos órganohalogenados - organická sloučenina halogenu
compuestos organonitrogenados - organická sloučenina dusíku
compuestos organosulfurados - organická sloučenina síry
Comunidad de Estados Independientes - Společenství nezávislých států
Congreso de los Estados Unidos - Kongres Spojených států amerických
Constitución de los Estados Unidos de América - Ústava Spojených států amerických
contaminación en lugares cerrados - znečištění ovzduší vnitřního
contaminantes halogenados - halogenovaná znečišťující látka
cordados - strunatec
Corte Suprema de los Estados Unidos - Nejvyšší soud Spojených států amerických
Cuarenta y dos - 42 (číslo)
desastres provocados por el hombre - katastrofa v důsledku lidské činnosti
desechos líquidos - odpady kapalné
dos puntos - dvojtečka
dosificación - dávkování
dosis - dávka
dosis de radiación - dávka záření
dosis equivalente - dávka ekvivalentní
dragados - bagrování
Ejército de los Estados Unidos - Armáda Spojených států
Emiratos Árabes Unidos - Spojené arabské emiráty
enfermedad de pescados - choroba ryb
espacios protegidos - území chráněné
Estados Confederados de América - Konfederované státy americké
Estados Federados de Micronesia - Federativní státy Mikronésie
Estados Pontificios - Papežský stát
Estados Unidos - Spojené státy americké
Estados Unidos de América - Spojené státy americké
existencias de pescados - zásoby ryb
félidos - šelma kočkovitá
fenoles halogenados - fenol halogenovaný
Fiódor Dostoyevski - Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Fuerza Aérea de los Estados Unidos - Letectvo Spojených států
gasterópodos - měkkýši rodu Gastropoda
Georgia (Estados Unidos de América) - Georgie
Guerra de la Independencia de los Estados Unidos - Americká válka za nezávislost
Guerra de las Dos Rosas - Války růží
hidrocarburos clorados - chlorovaný uhlovodík
hidrocarburos halogenados - halogenovaný uhlovodík
invertebrados - bezobratlovec
Islas Vírgenes de los Estados Unidos - Americké Panenské ostrovy
lodos activados - aktivovaný kal
matanza de pescados - úhyn ryb
materiales reciclados - materiál recyklovaný
Mecánica de fluidos - Mechanika tekutin
metales pesados - kov těžký
métodos agrícolas - metoda v zemědělství
MS-DOS - MS-DOS
mustélidos - savec rodu lasicovitých
nematodos - červi
óxidos - oxidace
oxidos de nitrógeno - oxidy dusíku
paisajes protegidos - krajina chráněná
Partido Demócrata de los Estados Unidos - Demokratická strana (USA)
Partido Republicano de los Estados Unidos - Republikánská strana (USA)
partidos políticos - strana politická
partidos políticos - strana
pedosfera - pedosféra
pescados migratorios - ryba migrující
pinnípedos - ploutvonožec
Presidente de los Estados Unidos - Prezident Spojených států amerických
productos agrarios transformados - výrobek zemědělský zpracovaný
quelicerados - Artropoda
refugiados - uprchlík
reglamento sobre límites permitidos máximos - legislativa k limitům maximálním přípustným
relación dosis-efecto - vztah dávka-účinek
Senado de los Estados Unidos - Senát Spojených států amerických
Teodosio I el Grande - Theodosius I.
terfenilos policlorados - polychlorovaný terfenyl
términos más limitados - hyponymum
términos más limitados - podřazené výrazy
todos - každý
todos los caminos llevan a Roma - všechny cesty vedou do Říma
toxicidad de pescados - toxicita ryb
tráfico de vehículos pesados con mercancías - přeprava nákladů těžkých
ungulados - kopytnatec
vehículos abandonados - opuštěné vozidlo
vertebrados - obratlovec

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit dos do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny AFangličtiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dos" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama