Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (česko-slovenský slovník / čeština - slovenština [slovenčina])

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 68 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 68).

 

český výraz CZ   Sk slovenský překlad
Absolutní hodnota - Absolútna hodnota (reálne a komplexné číslo)
Ar (jednotka plochy) - Ár
Astronomická jednotka - Astronomická jednotka
Atmosféra (jednotka) - Atmosféra (jednotka)
Bar (jednotka) - Bar (tlak)
daň z přidané hodnoty - daň z pridanej hodnoty
ekologické hodnocení - ekologické hodnotenie
ekotoxikologické vyhodnocení - ekotoxikologické hodnotenie
hodnocení dopadů - posudzovanie vplyvov
hodnocení ekologických rizik - hodnotenie environmentálnych rizík
hodnocení finanční - monetárne hodnotenie
hodnocení přírodního dědictví - hodnotenie prírodného dedičstva
hodnocení technologie - hodnotenie technológie
hodnocení výrobku - ohodnotenie produktu
hodnocení znečišťující látky - posudzovanie znečisťujúcich látok
hodnocení životního prostředí - environmentálne hodnotenie
hodnota agronomická - poľnohospodárska hodnota
hodnota AOX - AOX - hodnota
hodnota potravy výživná - výživná hodnota potravy
hodnota pozemku - hodnota krajiny
jednorožec - jednorožec
jednotná kanalizační síť - jednotná kanalizačná sústava
jednotné číslo - jednotné číslo
kontrola porodnosti - kontrola pôrodnosti
kontrola porodnosti - kontracepcia
kritérium hodnocení - hodnotiace kritérium
kritérium hodnocení životního prostředí - kritérium environmentálneho hodnotenia
legislativa k odpovědnosti - legislatíva týkajúca sa zodpovednosti
metoda hodnocení - metóda hodnotenia
mezní hodnota - hraničná (medzná) hodnota
Mol (jednotka) - Mól
odpovědnost - povinnosť
odpovědnost vládní - vládny záväzok
odpovědnost za poškození prostředí životního - environmentálna zodpovednosť
odvodňování - drenáž
odvodňování - odvodňovanie
olej dno - dnový olej
podhodnocení výrobků zemědělských - poľnohospodárske podhodnotenie
přírodní hodnota - prírodná hodnota
Siemens (jednotka) - Siemens (jednotka)
Sjednocená arabská republika - Zjednotená arabská republika
Sjednocení - Zjednotenie (matematika)
směrnice ES o zneškodňování odpadů - smernica ES o zneškodňovaní odpadov
soudnost - racionálnosť
systém odvodňovací - drenážna sústava
systém odvodňovací umělý - umelá odvodňovacia sústava
údaje na jednoho obyvatele - údaje na jedného obyvateľa / osobu
úrodnost půdy - úrodnosť pôdy
Uzel (jednotka) - Námorný uzol
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - environmentálne povedomie
vlastní hodnota - vlastná hodnota
voda dno - dnová voda
Vojenské hodnosti - Vojenská hodnosť
vyhodnocení - hodnotenie
vyhodnocení literatury - ohodnotenie literatúry
Weber (jednotka) - Weber (jednotka)
změna hodnoty - zmena hodnoty
znehodnocení prostředí životního - degradácia životného prostredia
zneškodňování baterií - nakladanie s batériami
zneškodňování bojových prostředků - nakladanie s bojovými prostriedkami / materiálmi
zneškodňování odpadů jatečních - nakladanie s telami zvierat
zneškodňování odpadů v půdě - uloženie (odpadu) v krajine
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - environmentálne prijateľné obstarávanie
zodpovědnost osobní - osobná zodpovednosť
zodpovědnost trestná - trestná zodpovednosť
zodpovědnost výrobce - zodpovednosť výrobcu
zodpovědnost za výrobek - zodpovednosť za výrobok / služby
zodpovědnost za znečištění - zodpovednosť za znečistenie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama