Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (slovensko-český slovník / slovenština [slovenčina] - čeština)

 

Pro slovenský výraz Cnosť bylo nalezeno překladů: 35 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 34).

 

slovenský výraz Sk   CZ český překlad
Cnosť - Ctnost
bezpečnosť - bezpečnost
bezpečnosť práce - bezpečnost práce
bezpečnosť reaktora - bezpečnost reaktoru
bezpečnostné opatrenie - bezpečnostní opatření
biologická bezpečnosť - biologická bezpečnost
Budúcnosť - Budoucnost
chemikália používaná v domácnosti - chemikálie používané v domácnostech
civilná bezpečnosť - civilní ochrana
domácnosť - domácnost
ekologická bezpečnosť - ekologická bezpečnost
elektrárenská spoločnosť - společnost elektrárenská
environmentálna bezpečnosť - ekologická bezpečnost
hluk z domácností - hluk z domácností
jadrová bezpečnosť - jaderná bezpečnost
Kategória:Spoločnosť - Kategorie:Společnost
medzinárodná bezpečnosť - mezinárodní bezpečnost
mocnosť - mocnost
odpad z domácností - odpady domovní
plánovanie opatrení pre nepredvídané skutočnosti v životnom prostredí - plán pro stav ohrožení životního prostředí
plynárenská spoločnosť - společnost plynárenská
predpis o bezpečnosti práce - směrnice o bezpečnosti práce
priemyselná bezpečnosť - průmyslová bezpečnost
priemyselná spoločnosť - společnost průmyslová
redukcia hlučnosti - ochrana proti hluku
spoločnosť - společnost
Spoločnosť (sociológia) - Společnost (podnikání)
Spoločnosť Ježišova - Tovaryšstvo Ježíšovo
Spoločnosť národov - Společnost národů
súkromná domácnosť - společná domácnost
vplyv domácností na životné prostredie - vliv domácností na prostředí životní
výdaje domácnosti - výdaje domácnosti
vzdušná bezpečnosť - bezpečnost ovzduší
zásada "spoločnosť platí" - princip "společnost platí"
Zotrvačnosť - Setrvačnost

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit Cnosť do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Cnosť" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama