Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (slovensko-český slovník / slovenština [slovenčina] - čeština)

 

Pro slovenský výraz Arén bylo nalezeno překladů: 71 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 70).

 

slovenský výraz Sk   CZ český překlad
Arén - Areny
Barentsovo more - Barentsovo moře
bezzávlahové hospodárenie - hospodaření bezzávlahové
centrálna tepláreň - teplárna centrální
chladiarenský priemysel - průmysl chladírenský
čistiareň - čistírna odpadních vod
dávka žiarenia - dávka záření
dĺžka slnečného žiarenia - délka záření slunečního
elektráreň - elektrárna
elektrárenská spoločnosť - společnost elektrárenská
elektrárenské hospodárstvo - odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny
elektrárenský priemysel - průmysl elektrárenský
Elektromagnetické žiarenie - Elektromagnetické záření
fyzika žiarenia - fyzika radiační
Hannah Arendtová - Hannah Arendtová
hospodárenie na pôde - obdělávání půdy
Infračervené žiarenie - Infračervené záření
infračervené žiarenie - záření infračervené
intenzívne hospodárenie na pôde - zemědělství intenzivní
ionizujúce žiarenie - záření ionizující
jadrová elektráreň - elektrárna jaderná
kaviareň - kavárna
kombinovaná elektráreň - elektrárna kombinovaná
Kozmické žiarenie - Kosmické záření
kozmické žiarenie - záření kosmické
Mikrovlnné žiarenie - Mikrovlny
mliekárenská farma - farma mléčná
neionizujúce žiarenie - záření neionizující
ochorenie z ožiarenia - choroba z ozáření
ochrana pred žiarením - ochrana před zářením
opravárenská služba - opravářské služby
ošipáreň - vepřín
ožiarenie - ozáření
plynáreň - plynárna
plynárenská spoločnosť - společnost plynárenská
plynárenský podnik - elektrárna plynová
plynárenský systém / sieť - síť plynárenská
Poitou-Charentes - Poitou-Charentes
presné strojárenstvo - přesné strojírenství
prílivová (slapová) elektráreň - elektrárna přílivová
Reliktové žiarenie - Reliktní záření
riadené hospodárenie so zdrojmi - hospodaření se zdroji
Röntgenové žiarenie - Rentgenové záření
škody spôsobené žiarením - škoda způsobená zářením
slnečné žiarenie - záření sluneční
solárna elektráreň - elektrárna solární
strojárenská výroba - výroba strojní
strojárenský závod - strojírenský závod
štruktúra spôsobov rybárenia - struktura rybářství
technika hospodárenia na pôde - praxe zemědělská
tepelná elektráreň - elektrárna tepelná
tepláreň - teplárna
tepláreň a elektráreň - elektrárna s výrobou tepla
tlačiareň - tiskárna
továreň - závod průmyslový [budova]
továreň - závod průmyslový
uhoľná tepelná elektráreň - elektrárna uhelná
Ultrafialové žiarenie - Ultrafialové záření
ultrafialové žiarenie - záření ultrafialové
varené vajce - vařené vejce
vodná elektráreň - elektrárna vodní
vplyv žiarenia - účinek záření
vrstevnicové hospodárenie na pôde - obhospodařování půdy po vrstevnicích
zákon týkajúci sa ochrany pred žiarením - legislativa k ochraně před zářením
záťaž žiarením - vystavení účinkům záření
závlahové hospodárenie - hospodářství závlahové
železiareň - průmysl hutnictví železa
žiarenie alfa - záření alfa
žiarenie beta - záření beta
žiarenie gama - záření gama
žiarenie pozadia - záření pozadí

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit Arén do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Arén" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama