Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (slovensko-český slovník / slovenština [slovenčina] - čeština)

 

Pro slovenský výraz áno bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

slovenský výraz Sk   CZ český překlad
áno - ano
Anóda - Anoda
anorganická chémia - anorganická chemie
anorganické hnojivo - hnojivo anorganické
anorganické látky - látka anorganická
anorganický polutant - anorganická znečišťující látka
Banánová republika - Banánová republika
banánovník - banánovník
Blanokrídlovce - Blanokřídlí
blanokrídlovce - hmyz blanokřídlý
Bocianotvaré - Brodiví
Bolzano - Bolzano
Canon (podnik) - Canon
Canopus - Canopus
článok - článek
článok - Galvanický článek
Dmitrij Ivanovič Mendelejev - Dmitrij Ivanovič Mendělejev
dobré ráno - dobré jitro
Eleanor Rooseveltová - Eleanor Roosevelt
Emiliano Zapata - Emiliano Zapata
Emma Goldmanová - Emma Goldmanová
environmentálne plánovanie - plánování prostředí životního
Etanol - Ethanol
etanol - etanol
Fotovoltaický článok - Fotovoltaický článek
Frankfurt nad Mohanom - Frankfurt nad Mohanem
Gaetano Donizetti - Gaetano Donizetti
galvanický článok - článek
galvanický článok - Galvanický článek
Giordano Bruno - Giordano Bruno
Hadriánov val - Hadriánův val
Hanoj - Hanoj
hospodárske plánovanie - plánování ekonomické
Hranol (mnohosten) - Hranol
Janov (Taliansko) - Janov (Itálie)
kaňon - kaňon
Kategória:Anorganická chémia - Kategorie:Anorganická chemie
Kategória:Blanokrídlovce - Kategorie:Blanokřídlí
Kategória:Frankfurt nad Mohanom - Kategorie:Frankfurt nad Mohanem
Kategória:Libanon - Kategorie:Libanon
Kategória:Oceánografia - Kategorie:Oceánografie
Kategória:Vianoce - Kategorie:Vánoce
Kategória:Vulkanológia - Kategorie:Vulkanologie
krajinné plánovanie - plánování krajinné
Kyanovodík - Kyanovodík
Lantanoid - Lanthanoidy
lasica hranostaj - hranostaj
Libanon - Libanon
Libanonská republika - Libanon
Luciano Pavarotti - Luciano Pavarotti
metanol - methanol
Michail Ivanovič Glinka - Michail Ivanovič Glinka
Miláno - Milán
náhrada fosforečnanov - náhražka fosforečnanů
Nanotechnológia - Nanotechnologie
nezamestnanosť - nezaměstnanost
obnova prírodných stanovíšť - obnova fauny
Oceánografia - Oceánografie
oceánológia - oceánografie
ochrana občanov - ochrana občanů
odstraňovanie fosforečnanov - odstraňování fosforečnanů
odstraňovanie prachu - odstraňování prachu
odstraňovanie živín - odstraňování živin
Okeanos - Okeanos
Optický hranol - Optický hranol
opustené vojenské stanovisko - prostor vojenský bývalý
organokovová zlúčenina - organická sloučenina kovu
organoleptické vlastnosti - vlastnost organoleptická
Panovník - Panovník
Paranoja - Paranoia
plánovacie opatrenie - opatření plánovací
plánované rodičovstvo - rodičovství plánované
plánovanie - plánování
plánovanie minimálnych nákladov - plánování nákladů minimálních
plánovanie opatrení pre nepredvídané skutočnosti v životnom prostredí - plán pro stav ohrožení životního prostředí
plánovanie pobrežnej zóny - plánování zóny pobřežní
plánovanie politiky - plánování politiky
plánovanie využitia krajiny - plánování využití půdy
plánovanie vzdušného priestoru - plánování vzdušného prostoru
poľnohospodárske plánovanie - zemědělské plánování
Pozemná lanovka - Pozemní lanová dráha
právo týkajúce sa plánovania - legislativa k plánování územnímu
priemyselné plánovanie - plánování průmyslové
priestorové plánovanie - plánování prostorové
priestorový manažment a plánovanie - ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
regionálne plánovanie - plánování regionální
škovránok - skřivan
škovránok poľný - skřivan polní
slnečný článok - sluneční článek
spánok - spánek
štátne plánovanie - plánování státní
stavebné plánovanie - plánování staveb
štruktúra zamestnanosti - struktura zaměstnanosti
Tiziano Vecelli - Tizian
Trumanova doktrína - Trumanova doktrína
Uranos - Uranos
územné plánovanie - plánování územní
Veľký kaňon - Grand Canyon
veselé vianoce - veselé vánoce
Vesele Vianoce a stastlivy Novy Rok - Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Vianoce - Vánoce

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit áno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "áno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama