Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Slovenský slovník (slovensko-český slovník / slovenština [slovenčina] - čeština)

 

Pro slovenský výraz Ária bylo nalezeno překladů: 73 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 72).

 

slovenský výraz Sk   CZ český překlad
Ária - Árie
analytické zariadenie - analytické zařízení
Arianizmus - Ariánství
audiovizuálne zariadenie - audiovizuální technika
Carl Maria von Weber - Carl Maria von Weber
chemické zariadenie - chemický provoz
čistiace zariadenie - čistící zařízení
elektrotechnické zariadenie - elektrotechnické zařízení
environmentálna havária - havárie ekologická
Fax (zariadenie) - Fax
havária - havárie
hlavné riziko zariadenia - zařízení představující závažné riziko
investícia do zariadenia na znižovanie znečisťovania - investice ke snižování znečištění
jadrová havária - havárie jaderná
jadrový výbuch (havária) - výbuch jaderný [havárie]
jadrový výbuch (havária) - výbuch jaderný
kancelária prokurátora - kancelář státního žalobce
kultúrne zariadenie - kulturní zařízení
malária - malárie
Mária Antoinetta - Marie Antoinetta
Maria Callasová - Maria Callas
Mária Magdaléna - Marie Magdalena
Mariány - Mariany
mechanické zariadenie - mechanické zařízení
monitorovacie zariadenie - monitorovací zařízení
nariadenie - vyhláška
nariadenie - směrnice
nariadenie ES - předpis ES
nariadenie ES o ekomanažmente a audite - předpis ES o řízení ekologickém a auditu
nariadenie ES o existujúcich chemikáliách - předpis ES o vyskytujících se chemikáliích
nariadenie o elektronickom odpade - předpis o odpadech elektronických
nariadenie o maximálne prípustných limitoch - legislativa k limitům maximálním přípustným
nariadenie o nebezpečných tovaroch - předpis o manipulaci s látkami nebezpečnými
nebezpečné zariadenia - nebezpečné zařízení
nové zariadenie - nové zařízení
obnova zariadenia - obnova zařízení
odsoľovacie zariadenie - zařízení odsolovací
optimalizácia zariadenia - optimalizace zařízení
Panna Mária - Maria
poľnohospodárske zariadenie - zemědělské stroje
poľnohospodárske zariadenie - zemědělské zařízení
potrebný súhlas pre inštaláciu zariadenia - instalace vyžadující schválení
pretlakové zariadenie - přetlakové zařízení
priemyselné zariadenie - průmyslové zařízení
priemyselné zariadenie - závod průmyslový [budova]
priemyselné zariadenie - závod průmyslový
priemyselné zariadenie (budova) - závod průmyslový [budova]
priemyselné zariadenie (budova) - závod průmyslový
Rainer Maria Rilke - Rainer Maria Rilke
regionálne nariadenie - legislativa regionální
ropná havária - ropná havárie
Šaría - Šaría
Schistocerca gregaria - kobylka stěhovavá
schválenie zariadení - kolaudace zařízení
Severné Mariány - Severní Mariany
skúšobné zariadenie - provoz zkušební
spaľovacie zariadenie - zařízení spalovací
staré zariadenie - zastaralé zařízení
stavebné zariadenie - stavební technika
tepelné zariadenie - tepelné zařízení
Vegetariánstvo - Vegetariánství
verejné zariadenie - zařízení veřejné
vŕtacie zariadenie - vrtací souprava
vykonávacie nariadenie - nařízení vládní
vypúšťacie zariadenie - zařízení k odvádění odpadních látek
zariadenie - vybavení
zariadenie na anaeróbne vyhnívanie - vyhnívací nádrž
zariadenie na kontrolu znečistenia - zařízení na snižování znečištění
zariadenie na redukciu znečisťovania - zařízení na snižování znečištění
zariadenie podniku - strojně technologické zařízení podniku
závažnejšia havária - havárie závažnější
Zdravas Mária - Ave Maria
zdravotnícke zariadenie - zdravotnické zařízení

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit Ária do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
AFangličtiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "Ária" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama