Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Ruský slovník (česko-ruský slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Ru ruský překlad
lék - лекарство
baterie elektrická - аккумулятор
dalekohled - телескоп
Dialektický materialismus - Диалектический материализм
Dialektika - Диалектика
Élektra - Электра
elektrárna - электростанция
elektrárna jaderná - атомная электростанция
elektrárna kombinovaná - тепловая электростанция на различных видах топлива
elektrárna plynová - теплостанция, работающая на газе
elektrárna přílivová - электростанция, работающая на энергии прилива
elektrárna přílivová - электростанция на энергии прилива
elektrárna přílivová - работающая на энергии прилива
elektrárna s výrobou tepla - теплоэлектростанция
elektrárna solární - электростанция
elektrárna solární - электростанция, работающая от энергии солнца
elektrárna solární - работающая от энергии солнца
elektrárna tepelná - тепловая станция
elektrárna uhelná - теплоэлектростанция, работающая на угле
elektrárna vodní - гидроэлектростанция
Elektrická kapacita - Электрическая ёмкость
Elektrická kytara - Электрогитара
Elektrické napětí - Электрическое напряжение
Elektrické pole - Электрическое поле
Elektrický náboj - Электрический заряд
Elektrický odpor - Электрическое сопротивление
Elektrický proud - Электрический ток
Elektrochemie - Электрохимия
Elektrokardiogram - Электрокардиограмма
elektrokinetika - электрокинетика
Elektrolyt - Электролит
elektrolýza - электролиз
Elektromagnetické relé - Реле
Elektromagnetické záření - Электромагнитное излучение
Elektromagnetismus - Электродинамика
Elektromotor - Электрический двигатель
elektron - электрон
Elektronegativita - Электроотрицательность
elektronický materiál - материал, используемый в электронике
elektronika - электроника
Elektronka - Электронная лампа
Elektronový mikroskop - Электронный микроскоп
elektrosmog - электросмог
elektrotechnické zařízení - электротехническое оборудование
elektrotechnika - электротехника
elektřina - электричество
elektřina a magnetismus - электродинамика
elektřina a magnetismus - электричество
environmentální lékařství - экологическая медицина
Kategorie:Elektrochemie - Категория:Электрохимия
Kategorie:Elektromagnetismus - Категория:Электромагнетизм
Kategorie:Elektronika - Категория:Электроника
Kategorie:Elektrotechnika - Категория:Электротехника
Kategorie:Elektřina - Категория:Электричество
Kategorie:Lékařství - Категория:Медицина
Kategorie:Molekulární biologie - Категория:Молекулярная биология
lékárna - аптека
lékárník - аптекарь
lékař - врач
lékařská věda - медицинская наука
lékařství - медицина
Leknínovité - Кувшинковые
Lékořice lysá - Лакрица
Lilek brambor - Картофель
Lilek vejcoplodý - Баклажан
mikroelektronika - микроэлектроника
mléko - молоко
mléko mateřské - грудное молоко
molekula - молекула
molekulární biologie - молекулярная биология
náklady na výrobu elektřiny - стоимость производства электроэнергии
oblek - костюм
odpady elektronické - отходы электронной промышленности
odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny - электроэнергетика
podnik elektrárenský - электрическая компания
popílek polétavý - летучая зола
pošta elektronická - электронная почта
pracovní lékařství - профессиональная медицина
průmysl elektrárenský - производство электроэнергии
průmysl elektromateriálu - производство электротехнических изделий
průmysl elektrotechnický - электротехническая промышленность
průmysl mlékárenský - молочная промышленность
průmyslové lékařství - производственная медицина
předpis o odpadech elektronických - нормативный документ, регулирующий утилизацию отходов электронной промышленности
reflektometrie - рефлектометрия
Rozmarýna lékařská - Розмарин обыкновенный
síť informační elektronická - электронная информационная сеть
Skok daleký - Прыжок в длину
sluneční kolektor - солнечный коллектор
Souhvězdí Dalekohledu - Телескоп (созвездие)
společnost elektrárenská - электроэнергетическая компания
spotřeba elektřiny - потребление электричества
Telekomunikace - Связь (техника)
telekomunikace - телекоммуникация
vedení elektrické - линия электропередачи
vedení elektrické nadzemní - воздушная линия электропередачи - ЛЭП
Vodní elektrárna - Гидроэлектростанция
vozidlo elektrické - электромобиль
výkon elektrický - сила тока
výměna dat elektronických - обмен электронными данными
výroba elektřiny - производство электроэнергии

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny AFangličtiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama