Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Ruský slovník (česko-ruský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 82 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 82).

 

český výraz CZ   Ru ruský překlad
Absolutní hodnota - Абсолютная величина
Ar (jednotka plochy) - Ар
Astronomická jednotka - Астрономическая единица
Atmosféra (jednotka) - Атмосфера (единица измерения)
Bar (jednotka) - Бар (единица измерения)
Brigáda (jednotka) - Бригада
daň z přidané hodnoty - налог на добавленную стоимость
ekologické hodnocení - экологическая оценка
ekotoxikologické vyhodnocení - экотоксикологическая оценка
hodnocení dopadů - оценка воздействия, экологическая экспертиза
hodnocení ekologických rizik - оценка экологического риска
hodnocení finanční - финансовая оценка
hodnocení přírodního dědictví - оценка природного наследия
hodnocení technologie - оценка технологии
hodnocení výrobku - оценка продуктов
hodnocení znečišťující látky - оценка загрязняющих веществ
hodnocení životního prostředí - оценка состояния окружающей среды
hodnota - значение
hodnota agronomická - цена на сельхозпродукцию
hodnota AOX - показатель абсорбции органических галогенов
hodnota potravy výživná - питательная ценность продуктов
hodnota pozemku - цена земли
hodnotný - ценный
Jednoděložné - Однодольные
jednoduchý - простой
jednorožec - единорог
jednotka - единица
Jednotková matice - Единичная матрица
jednotná kanalizační síť - комбинированная сточная система
jednotné číslo - единственное число
jednou - один раз
kontrola porodnosti - контроль за рождаемостью
kritérium hodnocení - критерий оценки
kritérium hodnocení životního prostředí - критерий оценки состояния окружающей среды
legislativa k odpovědnosti - законы, регулирующие ответственность
metoda hodnocení - метод оценки
mezní hodnota - предельная величина
Mol (jednotka) - Моль
národnost - национальность
odpovědnost - ответственность
odpovědnost vládní - ответственность правительства
odpovědnost za poškození prostředí životního - экологическая ответственность
odvodňování - дренаж
odvodňování - осушение
olej dno - трюмная нефть
podhodnocení výrobků zemědělských - занижение цен на сельскохозяйственную продукцию
Prapor (jednotka) - Батальон
přírodní hodnota - природная ценность
Siemens (jednotka) - Сименс (единица измерения)
Sjednocená arabská republika - Объединённая Арабская Республика
sjednocení - объединение множеств
sjednotit - объединять
směrnice ES o zneškodňování odpadů - директива ЕС по утилизации отходов
soudnost - разумность
Stopa (jednotka délky) - Фут
Střední hodnota - Математическое ожидание
systém odvodňovací - водосборная система
systém odvodňovací umělý - система дренажа
údaje na jednoho obyvatele - статистические данные на душу населения
upřednostňovat - предпочитать
úrodnost půdy - плодородие почвы
Uzel (jednotka) - Узел (единица измерения)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - осведомленность о состоянии окружающей среды
Velbloud jednohrbý - Одногорбый верблюд
vlastní hodnota - собственное значение
voda dno - трюмная вода
Vojenské hodnosti - Воинское звание
vyhodnocení - оценка
vyhodnocení literatury - оценка литературы
Weber (jednotka) - Вебер (единица измерения)
změna hodnoty - изменение стоимости
znehodnocení prostředí životního - вырождение окружающей среды
zneškodňování baterií - утилизация использованных аккумуляторов
zneškodňování bojových prostředků - утилизация материалов военного назначения
zneškodňování odpadů jatečních - утилизация трупов животных
zneškodňování odpadů v půdě - утилизация мусора в землю
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - закупки, не наносящие ущерба окружающей среде
zodpovědnost osobní - персональная ответственность
zodpovědnost trestná - уголовная ответственность
zodpovědnost výrobce - ответственность производителя
zodpovědnost za výrobek - ответственность за использование продукта
zodpovědnost za znečištění - ответственность за загрязнение

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny AFangličtiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama