Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Portugalský slovník (česko-portugalský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 80 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 80).

 

český výraz CZ   Pt portugalský překlad
Absolutní hodnota - Valor absoluto
Ar (jednotka plochy) - Are
Astronomická jednotka - Unidade astronômica
Atmosféra (jednotka) - Atmosfera padrão
Bar (jednotka) - Bar (unidade)
ekologické hodnocení - avaliação ecológica
ekotoxikologické vyhodnocení - avaliação ecotoxicológica
hodnocení dopadů - avaliação de impacte
hodnocení ekologických rizik - avaliação de riscos ambientais
hodnocení finanční - avaliação monetária
hodnocení přírodního dědictví - património natural (avaliação)
hodnocení technologie - avaliação da tecnologia (ciência)
hodnocení výrobku - avaliação de produtos
hodnocení znečišťující látky - avaliação de poluentes
hodnocení životního prostředí - avaliação ambiental
hodnota agronomická - valor agronómico
hodnota AOX - halogéneos orgânicos
hodnota potravy výživná - alimentos (valor nutritivo)
hodnota pozemku - valor da terra
hodnotný - valioso
Jednoděložné - Monocotiledónea
jednoduchý - simples
Jednorožec - Unicórnio
jednotka - unidade
Jednotková matice - Matriz identidade
jednotná kanalizační síť - águas residuais (sistema unitário)
jednotné číslo - singular
jednou - uma
kontrola porodnosti - controlo de natalidade
kritérium hodnocení - critérios de avaliação
kritérium hodnocení životního prostředí - critérios de avaliação ambiental
legislativa k odpovědnosti - responsabilidade (legislação)
metoda hodnocení - métodos de avaliação
mezní hodnota - valor limite
Mol (jednotka) - Mol
národnost - nacionalidade
odpovědnost - obrigação
odpovědnost - responsabilidade
odpovědnost vládní - responsabilidade governamental
odpovědnost za poškození prostředí životního - encargos ambientais
odvodňování - drenagem
odvodňování - escoamento
olej dno - óleos dos porões
podhodnocení výrobků zemědělských - depreciação agrícola
Prapor (jednotka) - Batalhão
přírodní hodnota - valor natural
Siemens (jednotka) - Siemens (unidade)
Sjednocená arabská republika - República Árabe Unida
Sjednocení - União (matemática)
sjednotit - unir
směrnice ES o zneškodňování odpadů - eliminação de resíduos (directiva CE)
soudnost - razoabilidade
Stopa (jednotka délky) - Pé (unidade)
Střední hodnota - Valor esperado
systém odvodňovací - sistemas de drenagem
systém odvodňovací umělý - sistemas de drenagem artificiais
údaje na jednoho obyvatele - dados per capita
upřednostňovat - preferir
úrodnost půdy - fertilidade do solo
Uzel (jednotka) - Nó (unidade)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - consciência ambiental
Velbloud jednohrbý - Dromedário
vládnout - reinar
vlastní hodnota - valor próprio
voda dno - águas dos porões
vyhodnocení - avaliação
vyhodnocení literatury - literatura (avaliação)
Weber (jednotka) - Weber (unidade)
změna hodnoty - alteração de valores
znehodnocení prostředí životního - degradação do ambiente
zneškodňování baterií - eliminação de baterias
zneškodňování bojových prostředků - eliminação de material de guerra
zneškodňování odpadů jatečních - eliminação de carcaças
zneškodňování odpadů v půdě - deposição no solo
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - contratos públicos (tecnologias limpas)
zodpovědnost osobní - responsabilidade pessoal
zodpovědnost trestná - responsabilidade criminal
zodpovědnost výrobce - responsabilidade do produtor
zodpovědnost za výrobek - responsabilidade pelos produtos
zodpovědnost za znečištění - responsabilidade por danos causados pela poluição

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
AFangličtiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama