Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (česko-polský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 79 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 78).

 

český výraz CZ   Pl polský překlad
dno - dno
Absolutní hodnota - Wartość bezwzględna
Ar (jednotka plochy) - Ar (jednostka miary)
Astronomická jednotka - Jednostka astronomiczna
Atmosféra (jednotka) - Atmosfera fizyczna
Bar (jednotka) - Bar (jednostka)
Brigáda (jednotka) - Brygada
daň z přidané hodnoty - podatek
ekologické hodnocení - ocena ekologiczna
ekotoxikologické vyhodnocení - ocena ekotoksyczności
hodnocení dopadů - ocena oddziaływania
hodnocení ekologických rizik - ocena ryzyka środowiskowego
hodnocení finanční - wycena pieniężna
hodnocení přírodního dědictví - ocena oddziaływania na dobra kultury
hodnocení technologie - ocena technologii
hodnocení výrobku - ocena produktu
hodnocení znečišťující látky - ocena zanieczyszczeń
hodnocení životního prostředí - ocena środowiska
hodnota - wartość
hodnota agronomická - wartość dóbr i usług rolnych
hodnota AOX - zawartość organicznych halogenów AOX
hodnota potravy výživná - wartość odżywcza żywności
hodnota pozemku - wycena gruntów
hodnotný - wartościowy
Jednoděložné - Jednoliścienne
Jednorožec - Jednorożec
jednotka - jednostka
Jednotková matice - Macierz jednostkowa
jednotná kanalizační síť - kanalizacja zbiorcza
kontrola porodnosti - kontrola urodzin
kritérium hodnocení - kryterium oceny
kritérium hodnocení životního prostředí - kryteria oceny środowiska
legislativa k odpovědnosti - ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej
metoda hodnocení - metoda oceny
mezní hodnota - wartość graniczna
Mol (jednotka) - Mol
odpovědnost - odpowiedzialność
odpovědnost vládní - odpowiedzialność rządu za długi publiczne
odpovědnost za poškození prostředí životního - odpowiedzialność za środowisko
odvodňování - drenowanie
odvodňování - osuszanie
olej dno - ropa zęzowa
podhodnocení výrobků zemědělských - spadek wartości dóbr i usług rolnych
Prapor (jednotka) - Batalion
přírodní hodnota - wartość przyrodnicza
Siemens (jednotka) - Simens
Sjednocená arabská republika - Zjednoczona Republika Arabska
Sjednocení - Suma zbiorów
sjednocení - unia
směrnice ES o zneškodňování odpadů - dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca składowania odpadów
soudnost - rozsądne rozumowanie
Stopa (jednotka délky) - Stopa angielska
Střední hodnota - Wartość oczekiwana
systém odvodňovací - dorzecze
systém odvodňovací umělý - systemy odwodnienia
údaje na jednoho obyvatele - w przeliczeniu na głowę
upřednostňovat - woleć
úrodnost půdy - żyzność gleb
Uzel (jednotka) - Węzeł (jednostka prędkości)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - świadomość ekologiczna
Velbloud jednohrbý - Dromader
vládnout - rządzić
voda dno - woda zęzowa
Vojenské hodnosti - Stopień wojskowy
vyhodnocení - ocena
vyhodnocení literatury - krytyka literacka
Weber (jednotka) - Weber (jednostka)
změna hodnoty - zmiany cen
znehodnocení prostředí životního - pogarszanie stanu środowiska
zneškodňování baterií - unieszkodliwianie baterii
zneškodňování bojových prostředků - zniszczenie zapasów broni
zneškodňování odpadů jatečních - utylizacja odpadów rzeźnych
zneškodňování odpadů v půdě - składowanie odpadów na powierzchni ziemi
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - procedury produkcji przyjazne środowisku
zodpovědnost osobní - odpowiedzialność osobista
zodpovědnost trestná - odpowiedzialnośc karna
zodpovědnost výrobce - odpowiedzialność wytwórcy
zodpovědnost za výrobek - odpowiedzialność producenta
zodpovědnost za znečištění - odpowiedzialność za zanieczyszczenie

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama