Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Polský slovník (polsko-český slovník)

 

Pro polský výraz sąd bylo nalezeno překladů: 51 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 48).

 

polský výraz Pl   CZ český překlad
Sad - Zahrada
Sąd - Soud
sąd - dvůr soudní
akta sądowe - skutek právní
Ambasador - Vyslanec
ambasador - velvyslanec
czynny osad - aktivovaný kal
Donatien Alphonse François de Sade - Donatien Alphonse François de Sade
Druga zasada termodynamiki - Druhý termodynamický zákon
ekologiczny aspekt osadnictwa - ekologický aspekt lidských sídel
gospodarka osadnicza - management sídel lidských
kompost z osadów ściekowych - kompost z odpadků a kalu
Mossad - Mosad
naruszenie zasad konkurencji - narušení soutěže hospodářské
oczyszczanie w stawach osadowych - čištění vod odpadních v lagunách
osad - sediment
osad bentosowy - zóna bentická
osad filtracyjny - koláč filtrační
osad odwodniony - kal odvodněný
osad wtórny - kal odpadní zbytkový
osad ze ścieków przemysłowych - kal průmyslový
osadnictwo - sídlo lidské
osady ściekowe - kal
osady ściekowe przefermentowane - kal vyhnilý
osady z oczyszczania - kal z čištění
Przysadka mózgowa - Hypofýza
rozsądne rozumowanie - soudnost
sąd administracyjny - soud
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych - Nejvyšší soud Spojených států amerických
Saddam Husajn - Saddám Husajn
sądowe postępowanie wstępne - jednání přípravné
sądownictwo - soudní orgán
sadza - saze
sadzawka - tůň
sadzenie drzew - výsadba
sadzonki - řízek [rozmnožování vegetativní]
sadzonki - řízek
ściganie sądowe - řízení trestní
Skały osadowe - Sedimentární hornina
społeczno-gospodarcze aspekt osadnictwa - aspekt socioekonomický sídel lidských
system sądowniczy - systém soudní
zasada - zásada
zasada "społeczeństwo płaci" - princip "společnost platí"
zasada "zanieczyszczający płaci" - princip "znečišťovatel platí"
Zasada nieoznaczoności - Princip neurčitosti
zasada przezorności - zásady prevence
Zasada zachowania energii - První termodynamický zákon
zasada zrównoważnego rozwoju - zásady udržitelnosti trvalé
zasadowość - zásaditost
Zasady - Zásaditost
zasady współpracy - princip spolupráce

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit sąd do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny AFangličtiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sąd" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama