Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz u bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
U - U
u - -n
u - -nál
-ismus - -izmus
''not used'' - a
''not used'' - egy
12. únor - Február 12
14. duben - Április 14
14. únor - Február 14
2. únor - Február 2
22. únor - Február 22
29. únor - Február 29
Abakus (kalkulátor) - Abakusz
Abelova grupa - Abel-csoport
Abolicionismus - Abolicionizmus
Absolutně černé těleso - Feketetest-sugárzás
Absolutní hodnota - Abszolútérték-függvény
Absolutní hvězdná velikost - Abszolút fényesség
Absolutní nula - Abszolút nulla fok
absorpce látky znečišťující - szennyezőanyag abszorpció
Abú Dhabí - Abu Dzabi
Abuja - Abuja
Aconcagua - Aconcagua
actinium - aktínium
aerodynamický hluk - aerodinamikai zaj
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetirányítási intézmény
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetvédelmi ügynökség
Agnosticismus - Agnoszticizmus
agroprůmysl - mezőgazdasági ipar
agroturistika - agroturizmus
Achilleus - Akhilleusz
Airbus - Airbus
akce na vyčištění oblasti postižené katastrofou - katasztrófa kármentesítési művelet
akční skupina - akciócsoport
Akira Kurosawa - Kuroszava Akira
aktinium - aktínium
aktivní účast - aktív részvétel
aktivní uhlí - aktív szén
akumulace energie - energiatárolás
akumulace látky znečišťující - szennyezőanyag felhalmozódás
akumulace tepla - hőtárolás
akumulátor - akkumulátor
akustická hladina - zajszint
akustická izolace - zajszigetelés
akustické vlastnosti - akusztikai tulajdonság
akustický filtr - hangszűrő
akustika - akusztika
Akuzativ - Tárgyeset
akvadukt - vízvezeték
akvárium - akvárium
Alan Turing - Alan Turing
Albert Camus - Albert Camus
Albinismus - Albinizmus
Albuquerque (Nové Mexiko) - Albuquerque
Aldous Huxley - Aldous Huxley
Aleutské ostrovy - Aleut-szigetek
Alexandr Sergejevič Puškin - Alekszandr Szergejevics Puskin
Alexandre Dumas starší - Id. Alexandre Dumas
Alexis de Tocqueville - Alexis de Tocqueville
Alfa Centauri - Alfa Centauri
Alfred Dreyfus - Alfred Dreyfus
Algoritmus - Algoritmus
alicyklická sloučenina - aliciklusos vegyület
alicyklický uhlovodík - aliciklusos szénhidrogén
alifatická sloučenina - alifás vegyület
alifatický uhlovodík - alifás szénhidrogén
alkalická půda - lúgos talaj
alkoholismus - alkoholizmus
alkylická sloučenina - alkilvegyület
Allosaurus - Allosaurus
Altruismus - Altruizmus
Ambrosius - Szent Ambrus
americium - amerícium
Amerigo Vespucci - Amerigo Vespucci
amonium - ammónium
Amur - Amur
analýza ekosystému - ökoszisztéma elemzés
analýza hluku - zajelemzés
analýza látek reziduálních - maradékanyag elemzés
analýza látek znečišťujících - szennyezőanyag elemzés
analýza nákladů a přínosů - költség-haszon elemzés
analýza procesu - folyamatelemzés
analýza vlivů na prostředí životní - környezeti hatás megállapítása
anarchismus - anarchizmus
Andalusie - Andalúzia
Anders Celsius - Anders Celsius
Anguilla - Anguilla
Anicius Manlius Severinus Boëthius - Boethius
Animismus - Animizmus
Annapurna - Annapurna
anorganická znečišťující látka - szervetlen szennyezőanyag
antagonismus - antagonizmus
antagonizmus - antagonizmus
antibiotikum - antibiotikum
Antigua a Barbuda - Antigua és Barbuda
Antisemitismus - Antiszemitizmus
Antiutopie - Disztópia
Anton Bruckner - Anton Bruckner
antonymum - ellentett
Anup - Anubisz
Apsida (architektura) - Apszis
Apulie - Puglia
arboretum - arborétum

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit u do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "u" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama