Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
akční skupina - akciócsoport
Alotropie - Allotrópia
Antiutopie - Disztópia
Arabské smo - Arab írás
Asklépios - Aszklépiosz
aspirace - törekvés
Atropin - Atropin
Australopithecus - Australopithecus
Bostonské pití čaje - Bostoni teadélután
Braillovo smo - Braille-írás
cestování mimo špičku - csúcsforgalmon kívüli utazás
časopis - folyóirat
Číslo - Pi (szám)
Daguerrotypie - Dagerrotípia
Daugavpils - Daugavpils
délka zeměpisná - hosszúság
Dizzy Gillespie - Dizzy Gillespie
Dluhopis - Kötvény
dopis - levél
duna sečná - homokdűne
Empire State Building - Empire State Building
Empirismus - Empirizmus
Entalpie - Entalpia
Entropie - Entrópia
epicentrum - epicentrum
epidemie - járvány
Epidemiologie - Járványtan
epidemiologie - járványügy
Epifanie - vízkereszt
epigram - epigramma
Epiktétos - Epiktétosz
Epikúros - Epikurosz
epilepsie - epilepszia
Epimétheus - Epimétheusz
Etiopie - Etiópia
Eurípidés - Euripidész
europium - európium
evapotranspirace - evapotranszspiráció
Filiny - Fülöp-szigetek
Francisco Pizarro - Francisco Pizarro
Franklin Pierce - Franklin Pierce
harmonizace předpisů právních - jogharmonizáció
Harold Pinter - Harold Pinter
Hebrejské smo - Héber írás
Hippies - Hippi
Chammurapi - Hammurapi
Jean Piaget - Jean Piaget
John Napier - John Napier
Jupiter (planeta) - Jupiter
Kapitál - Tőke
Kapitalismus - Kapitalizmus
kapitola - fejezet
Kaspické moře - Kaszpi-tenger
Kategorie:Etiopie - Kategória:Etiópia
Kategorie:Filiny - Kategória:Fülöp-szigetek
Kategorie:Jupiter - Kategória:Jupiter
Kategorie:Olympijské hry - Kategória:Olimpia
Kategorie:Pivo - Kategória:Sörök
Kategorie:Zimní olympijské hry - Kategória:Téli olimpiai játékok
kono - kender
Krevní skupina - Vércsoport
lepidlo - ragasztóanyag
lepidlo - ragasztó
les tropický - trópusi erdő
les tropický deštný - trópusi esőerdő
lipid - lipid
Luigi Pirandello - Luigi Pirandello
Machu Picchu - Machu Picchu
mikroskopie - mikroszkópia
Mississippi (řeka) - Mississippi (folyó)
nástupiště - vágány
Okapi - Okapi
olympijské hry - olimpiai játékok
opice - majom
opičák - majom
Opium - Ópium
ostrov sečný paralelní s pobřežím - gátpart
Pablo Picasso - Pablo Picasso
par - papír
par odpadový - hulladékpapír
par recyklovaný - újrahasznosított papír
parový - papír
pásmo ochranné zdroje vody pitné - ivóvízvédelmi terület
piáno - zongora
ce - takarmány
cnina - takarmánynövény
ča - pina
piča - punci
Pidgin - Pidgin (program)
Pidžin - Pidzsin nyelvek
Piemont - Piemont
Pierre (USA) - Pierre (Dél-Dakota)
Pierre de Fermat - Pierre de Fermat
Piet Mondrian - Piet Mondrian
Pieter Zeeman - Pieter Zeeman
pijavice - pióca
Pikardie - Pikárdia
pila - fűrész
Pilát Pontský - Poncius Pilátus
piliny - fűrészpor

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit pí do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 

Česká pirátská strana


Reklama