Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 100 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
''not used'' - a
''not used'' - egy
1. konstantinopolský koncil - I. konstantinápolyi zsinat
12. únor - Február 12
14. únor - Február 14
2. únor - Február 2
22. únor - Február 22
29. únor - Február 29
Absolutní hodnota - Abszolútérték-függvény
Adenosintrifosfát - Adenozin-trifoszfát
Aeronomie - légkörfizika
Agamemn - Agamemnón
Agnosticismus - Agnoszticizmus
agronomie - agronómia
akustické vlastnosti - akusztikai tulajdonság
Albuquerque (Nové Mexiko) - Albuquerque
Alfred Nobel - Alfred Bernhard Nobel
Alfred North Whitehead - Alfred North Whitehead
alternativní technologie - alternatív technológia
aminokyseliny - aminosav
analýza nákladů a přínosů - költség-haszon elemzés
Anna Boleynová - Boleyn Anna
Anoda - Anód
anorganická chemie - szervetlen kémia
anorganická znečišťující látka - szervetlen szennyezőanyag
Aritmetická posloupnost - Számtani sorozat
Arno - Arno
Arnold Schoenberg - Arnold Schönberg
Arnošt - Ernő
Árónovité - Kontyvirágfélék
aspekt socioekonomický sídel lidských - emberi települések társadalmi, gazdasági vonatkozása
astenosféra - asztenoszféra
astronom - csillagász
Astronomická jednotka - Csillagászati egység
astronomie - csillagászat
Asynchronous JavaScript and XML - Ajax
Atmosféra (jednotka) - Atmoszféra (mértékegység)
Atomová hmotnostní konstanta - Atomi tömegegység
Avignon - Avignon
bahno - iszap
bahno - sár/iszap (üledék)
bahno - sár
Banánová republika - Banánköztársaság
Bar (jednotka) - Bar (mértékegység)
baterie knoflíková - gombelem
bezhlučná technologie - zajmentes technológia
bezpečnost - biztonság
bezpečnost ovzduší - légi biztonság
bezpečnost práce - foglalkozási biztonság
bezpečnost reaktoru - reaktorbiztonság
bezpečnostní opatření - biztonsági intézkedés
bioceza - biocönózis
biologická bezpečnost - biológiai biztonság
biologická dostupnost - biológiai hasznosíthatóság
biologická odbouratelnost - biológiai lebomlóképesség
biologická vlastnost - biológiai tulajdonság
biotechnologické riziko - biotechnológiai veszély
biotechnologie - biotechnológia
biotechnologie týkající se zdraví - egészségüggyel kapcsolatos biotechnológia
Blanokřídlí - Hártyásszárnyúak
Bolzano - Bolzano (város)
Boris Fjodorovič Godunov - Borisz Godunov
Brigáda (jednotka) - Dandár
Brno - Brno
budoucnost - jövő
Buenos Aires - Buenos Aires
Centrální mocnosti - Központi hatalmak
cíl individuálních ekonomických aktivit - egyéni gazdasági vállalkozás célja
cisternové vozidlo - tartálykocsi (teherautó)
Claude Shannon - Claude Shannon
částečně halogenovaný chlorfluorovaný uhlovodík - részlegesen halogénezett klórozott fluorozott szénhidrogén
Černobyl - Csernobil
černobýl - fekete üröm
četnost - gyakoriság
četnost výskytu v přírodě - ökológiai bőség/gazdagság
činnost podnikatelská - üzleti tevékenység
činnost průmyslová - ipari tevékenység
činnost sopečná - vulkanizmus
činnost veřejná - lakossági lépés
činnost výrobní - gyártás tevékenység
čistá technologie - tiszta technológia
čištění kořenové - növényegészségügyi kezelés
Členovci - Ízeltlábúak
členovec - ízeltlábúak
Čtyřnožci - Négylábúak
daň z přidané hodnoty - általános forgalmi adó
dendrochronologie - dendrokronológia
dinosaurus - dinoszaurusz
Dinosauři - Dinoszaurusz
Dmitrij Ivanovič Mendělejev - Dmitrij Ivanovics Mengyelejev
dobrou noc - jó éjszakát
Dolní Normandie - Alsó-Normandia
Dolnoněmčina - Alnémet nyelv
domácnost - háztartás
dosáhnout - elér
duální ekonomika - kettős gazdaság
ekologická bezpečnost - környezetbiztonság
ekologická rovnováha - ökológiai egyensúly
ekologická technologie - környezettechnológia
ekologická únosnost - ökológiai eltartóképesség

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit nó do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama