Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz lek bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 88).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
lék - gyógyszer
baterie elektrická - elektromos akkumulátor
Dalekohled - Távcső
dalekohled - teleszkóp
Dialektika - Dialektika
Élektra - Élektra
elektrárna - erőmű
elektrárna - villamos erőmű
elektrárna jaderná - atomerőmű
elektrárna kombinovaná - kapcsolt ciklusú erőmű
elektrárna plynová - gáztüzelésű erőmű
elektrárna přílivová - árapály erőmű
elektrárna s výrobou tepla - hő és villamoserőmű
elektrárna solární - naperőmű
elektrárna tepelná - hőerőmű
elektrárna uhelná - széntüzelésű erőmű
elektrárna vodní - vízi erőmű
Elektrická kytara - Elektromos gitár
Elektrické pole - Elektromos mező
Elektrický náboj - Elektromos töltés
Elektrický odpor - Elektromos ellenállás
Elektrický proud - Elektromos áram
Elektrokardiogram - Elektrokardiográfia
elektrokinetika - elektrokinetika
Elektrolyt - Elektrolit
elektrolýza - elektrolízis
Elektromagnetické relé - Relé
Elektromagnetické záření - Elektromágneses hullám
Elektromagnetismus - Elektromágnesség
Elektron - Elektron
Elektronegativita - Elektronegativitás
elektronický materiál - elektronikus anyag
elektronika - elektronika
Elektronový mikroskop - Elektronmikroszkóp
elektrosmog - elektroszmog
elektrotechnické zařízení - elektrotechnikai berendezés
elektrotechnika - villamosmérnöki tudomány
elektřina - elektromosság
elektřina a magnetismus - elektromágneses kölcsönhatás
environmentální lékařství - környezeti orvostudomány
Kategorie:Elektronika - Kategória:Elektronika
Kategorie:Lékařství - Kategória:Orvostudomány
Kategorie:Molekulární biologie - Kategória:Molekuláris biológia
lékárník - gyógyszerész
lékař - orvos
lékařská věda - orvostudomány
lékařství - orvostudomány (gyakorlat)
lékařství - orvostudomány
Leknínovité - Tündérrózsafélék
Lilek brambor - Burgonya
Lilek vejcoplodý - Padlizsán
Meduňka lékařská - Citromfű
mikroelektronika - mikroelektronika
mléko - tej
mléko mateřské - anyatej
molekula - molekula
molekulární biologie - molekuláris biológia
náklady na výrobu elektřiny - elektromos energiatermelés költsége
oblek - öltöny
odpady elektronické - elektronikus hulladék
odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny - elektromos energiaellátó ipar
podnik elektrárenský - erőművállalat
popílek polétavý - szállópernye
pošta elektronická - elektronikus levelezés
pracovní lékařství - üzemorvoslás
průmysl elektrárenský - villamosipar
průmysl elektromateriálu - elektromos eszközgyártó-ipar
průmysl elektrotechnický - elektrotechnikai ipar
průmysl mlékárenský - tejipar
průmyslové lékařství - munkaegészségügy
předpis o odpadech elektronických - elektronikus hulladékszabályozás
reflektometrie - visszaverodés-mérés
Rozmarýna lékařská - Rozmaring
síť informační elektronická - elektronikus információ hálózat
sluneční kolektor - napkollektor
Souhvězdí Dalekohledu - Távcső csillagkép
společnost elektrárenská - áramszolgáltató vállalat
spotřeba elektřiny - elektromos áram fogyasztás
telekomunikace - távközlés
vedení elektrické - elektromos vezeték
vedení elektrické nadzemní - felső erősáramú vezeték
vozidlo elektrické - elektromos jármű
výkon elektrický - elektromos energia
výměna dat elektronických - elektronikus adatcsere
výroba elektřiny - elektromos energiatermelés
vyřazení elektrárny z provozu - erőmű leállítása
zásobování energií elektrickou - elektromos energiaellátás
zubní lékař - fogorvos
zvìrolékaø - állatorvos

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit lek do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "lek" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama