Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (maďarsko-český slovník)

 

Pro maďarský výraz egy bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

maďarský výraz Hu   CZ český překlad
egy - jedna
egy - jeden
egy - ''not used''
Ajax (egyértelműsítő lap) - Ajax
aliciklusos vegyület - alicyklická sloučenina
alifás vegyület - alifatická sloučenina
alkilvegyület - alkylická sloučenina
Amerikai Egyesült Államok - Spojené státy americké
anyagjegyzék - registrace látek
Appalache-hegység - Appalačské pohoří
aromás vegyület - aromatická sloučenina
Athosz-hegy - Athos
Atlasz (egyértelműsítő lap) - Atlas
Atlasz (hegység) - Atlas (pohoří)
Atmoszféra (mértékegység) - Atmosféra (jednotka)
Atomi tömegegység - Atomová hmotnostní konstanta
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya - Ústava Spojených států amerických
Az Amerikai Egyesült Államok elnökei - Prezident Spojených států amerických
Az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete - Námořnictvo Spojených států
Az Amerikai Egyesült Államok himnusza - Hymna USA
Az Amerikai Egyesült Államok Légiereje - Letectvo Spojených států
Az Egyesült Államok Kongresszusa - Kongres Spojených států amerických
Az Egyesült Államok szenátusa - Senát Spojených států amerických
Bankjegy - Bankovka
Bar (mértékegység) - Bar (jednotka)
bejegyzés - evidence
bejegyzési eljárás - postup při evidenci
bejegyzési kötelezettség - povinnost ohlašovací
bejegyzett hely - území registrované
beleegyezés - souhlas
bemegy - vstoupit
Biológiai fegyver - Biologická zbraň
biológiai fegyver - zbraň biologická
Chicagói Egyetem - University of Chicago
Columbia Egyetem - Columbia University
Cornell Egyetem - Cornell University
Csillagászati egység - Astronomická jednotka
Csomó (mértékegység) - Uzel (jednotka)
Csoport (egyértelműsítő lap) - Skupina
Differenciálegyenlet - Diferenciální rovnice
Duke Egyetem - Duke University
egy főre vonatkozó adat - údaje na jednoho obyvatele
egyedfejlődés - ontogeneze
egyedi szennyvízkezelés - decentralizované čištění odpadních vod
Egyenáram - Stejnosměrný proud
egyenértékű adag - dávka ekvivalentní
Egyenes - Přímka
egyenes - pravý
egyenes - přímý
egyenesszárnyú rovar - hmyz rovnokřídlý
egyéni gazdasági vállalkozás célja - cíl individuálních ekonomických aktivit
Egyenirányító - Usměrňovač
egyenlet - rovnice
egyenlítő - rovník
egyenlítői éghajlat - podnebí rovníkové
Egyenlítői-Guinea - Rovníková Guinea
Egyenlőtlenség - Nerovnost (matematika)
egyenruha - uniforma
egyes - jednička
egyes - jednotné číslo
Egyesült Arab Emírségek - Spojené arabské emiráty
Egyesült Királyság - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Egyesült Királyság - Spojené království
Egyesült Királyság - Velká Británie
Egyesült Nemzetek (Szervezete) - Organizace spojených národů
Egyesült Nemzetek Szervezete - Organizace spojených národů
egyetem - škola
egyetem - univerzita
Egyetemes gázállandó - Molární plynová konstanta
egyetért - souhlasit
egyetlen - jediný
egyezmény - úmluva
Egyezményes koordinált világidő - Coordinated Universal Time
Egyház - Kostel
egyház - církev
Egyházmegye - Diecéze
Egyiptom - Egypt
Egyiptomi font - Egyptská libra
egyistenhit - monoteismus
egyöntetűsítés - homologace
Egypúpú teve - Velbloud jednohrbý
egység - jednotka
Egységmátrix - Jednotková matice
Egyszarvú - Jednorožec
egyszer - jednou
egyszerű - jednoduchý
Egyszikűek - Jednoděložné
együttes csatornahálózat - jednotná kanalizační síť
együttes hatás - účinek kombinovaný
együttműködés - spolupráce
együttműködési elv - princip spolupráce
együttműködési politika - politika spolupráce
EK rendelet a létező vegyi anyagokról - předpis ES o vyskytujících se chemikáliích
elegyíthetőség - mísitelnost
előregyártott épület - panelák
előregyártott épület - panelový dům
érdekek egyensúlya - rovnováha zájmů
erdészeti egység - pracovníci lesní
Evangélikus egyház - Luteránství
fegyver - zbraň
fegyveres erők - ozbrojené síly
fegyverzet - vojenský potenciál
fegyverzetcsere - konverze vojenské výzbroje

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit egy do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "egy" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama