Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (česko-italský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 85 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 84).

 

český výraz CZ   IT italský překlad
dno - parte
Absolutní hodnota - Valore assoluto
Ar (jednotka plochy) - Ara (unità di misura)
Astronomická jednotka - Unità Astronomica
Atmosféra (jednotka) - Atmosfera (unità di misura)
Bar (jednotka) - Bar (unità di misura)
Brigáda (jednotka) - Brigata
daň z přidané hodnoty - imposta sul valore aggiunto
ekologické hodnocení - valutazione ecologica
ekotoxikologické vyhodnocení - valutazione ecotossicologica
hodnocení dopadů - valutazione degli impatti
hodnocení ekologických rizik - valutazione del rischio ambientale
hodnocení finanční - valutazione monetaria
hodnocení přírodního dědictví - valutazione del patrimonio naturale
hodnocení technologie - valutazione della tecnologia
hodnocení výrobku - valutazione del prodotto
hodnocení znečišťující látky - valutazione degli inquinanti
hodnocení životního prostředí - valutazione ambientale
hodnota agronomická - valore agronomico
hodnota AOX - valore AOX
hodnota potravy výživná - valore nutritivo degli alimenti
hodnota pozemku - valore fondiario
hodnotný - prezioso
Jednoděložné - Liliopsida
jednoduchý - semplice
jednorožec - unicorno
jednotka - unità
Jednotková matice - Matrice identità
jednotná kanalizační síť - rete fognaria unitaria
jednotné číslo - singolare
jednou - una
kontrola porodnosti - controllo delle nascite
kritérium hodnocení - criterio di valutazione
kritérium hodnocení životního prostředí - criterio di valutazione ambientale
legislativa k odpovědnosti - legislazione sulla garanzia
metoda hodnocení - metodo di valutazione
mezní hodnota - valore limite (pianificazione)
Mol (jednotka) - Mole
národnost - nazionalità
neplodnost - infertilità
odpovědnost - responsabilità civile
odpovědnost - responsabilità
odpovědnost vládní - garanzia governativa
odpovědnost za poškození prostředí životního - responsabilità ambientale
odvodňování - drenaggio
odvodňování - prosciugamento del suolo
olej dno - olio di sentina
podhodnocení výrobků zemědělských - deprezzamento agricolo
Prapor (jednotka) - Battaglione
přírodní hodnota - valore naturalistico
Siemens (jednotka) - Siemens (unità di misura)
Sjednocená arabská republika - Repubblica Araba Unita
Sjednocení - Unione (insiemistica)
sjednocení - unione
sjednotit - unire
směrnice ES o zneškodňování odpadů - direttiva CE sullo smaltimento dei rifiuti
soudnost - ragionevolezza
Stopa (jednotka délky) - Piede (unità di misura)
Střední hodnota - Valore atteso
systém odvodňovací - sistema di drenaggio
systém odvodňovací umělý - sistema di drenaggio artificiale
údaje na jednoho obyvatele - dati pro capite
upřednostňovat - preferire
úrodnost půdy - fertilità del suolo
Uzel (jednotka) - Nodo (unità di misura)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - consapevolezza ambientale
Velbloud jednohrbý - Camelus dromedarius
vlastní hodnota - autovalore
voda dno - acqua di sentina
Vojenské hodnosti - Grado militare
vyhodnocení - valutazione
vyhodnocení literatury - critica letteraria
Weber (jednotka) - Weber
změna hodnoty - cambiamento di valore
znehodnocení prostředí životního - degrado dell'ambiente
zneškodňování baterií - smaltimento di batterie
zneškodňování bojových prostředků - eliminazione di materiale bellico
zneškodňování odpadů jatečních - eliminazione di carogne
zneškodňování odpadů v půdě - discarica in terra
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - fornitura rispettosa per l'ambiente
zodpovědnost osobní - responsabilità personale
zodpovědnost trestná - responsabilità penale
zodpovědnost výrobce - garanzia del produttore
zodpovědnost za výrobek - garanzia dei prodotti
zodpovědnost za znečištění - responsabilità per l'inquinamento

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama