Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Italský slovník (italsko-český slovník)

 

Pro italský výraz zia bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

italský výraz It   CZ český překlad
zia - teta
abbazia - opatství
Abbazia di Westminster - Westminsterské opatství
Abkhazia - Abcházie
accesso alla giustizia - přístup k soudům
Agenzia Europea per l'Ambiente - Evropská agentura pro životní prostředí
Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica - Mezinárodní agentura pro atomovou energii
agenzia per la protezione dell'ambiente - agentura pro ochranu prostředí životního
aiuto finanziario - pomoc finanční
Alsazia - Alsasko
area di potenziale inquinamento - území znečištění potenciálního
area residenziale - oblast obytná
aristocrazia - aristokracie
assistenza finanziaria - podpora finanční
assistenza giudiziaria - podpora soudní
autocrazia - samovláda
Burocrazia - Byrokracie
Categoria:Abkhazia - Kategorie:Abcházie
Categoria:Croazia - Kategorie:Chorvatsko
Categoria:Diplomazia - Kategorie:Diplomacie
Categoria:Forze di polizia - Kategorie:Policie
Categoria:Scozia - Kategorie:Skotsko
Categoria:Svezia - Kategorie:Švédsko
Cemento (edilizia) - Cement
contributo finanziario - příspěvek finanční
Corte di giustizia delle Comunità Europee - Soudní dvůr Společenství
Corte di Giustizia Europea - Evropský soudní dvůr
Corte di Giustizia Internazionale - Mezinárodní soudní dvůr
Corte Internazionale di Giustizia - Mezinárodní soudní dvůr
Croazia - Chorvatsko
Dalmazia - Dalmácie
dati geo-referenziati - georeferenční údaje
democrazia - demokracie
differenziamento - diferenciace
Diocleziano - Diocletianus
Diplomazia - Diplomacie
diritto di polizia - zákon o policii
diritto penitenziario - legislativa ke službě vězeňské
disposizioni in materia di l'edilizia - předpisy stavební
Domiziano - Domitianus
edilizia - budova
edilizia non residenziale - výstavba nebytová
Energia potenziale - Potenciální energie
Equazione differenziale - Diferenciální rovnice
Esistenzialismo - Existencialismus
finanziamento - financování
finanziamento pubblico - financování veřejné
finanziamento pubblico - veřejné financování
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia - UNICEF
fondo finanziario - fond finanční
formazione iniziale - školení úvodní
Friuli-Venezia Giulia - Friuli-Venezia Giulia
Funzione esponenziale - Exponenciální funkce
Galazia - Galatie
Galizia - Halič
Galizia (Europa centrale) - Halič
Galizia (Spagna) - Galicie
garanzia - záruka
garanzia dei prodotti - zodpovědnost za výrobek
garanzia del produttore - zodpovědnost výrobce
garanzia di qualità - zajištění kvality
garanzia governativa - odpovědnost vládní
gestione differenziata dei rifiuti - duální odpadové hospodářství
gestione finanziaria - řízení finanční
giustizia - systém právní
idrocarburi clorofluorurati parzialmente alogenati - částečně halogenovaný chlorfluorovaný uhlovodík
immondizia sparsa - stelivo
Inerzia - Setrvačnost
informazione geo-referenziata - georeferenční informace
iniziativa da parte dei cittadini - iniciativa občanská
La Spezia - La Spezia
legge finanziaria - právo finanční
legislazione sulla garanzia - legislativa k odpovědnosti
licenza edilizia - povolení stavební
licenziare - vyhodit
Lucrezia Borgia - Lucrezia Borgia
Lund (Svezia) - Lund
macchinario per l'edilizia - stavební technika
mercato finanziario - trh finanční
Meritocrazia - Meritokracie
negoziato - vyjednávání
negoziato informale - jednání neformální
Nuova Scozia - Nové Skotsko
Olio essenziale - Silice
organizzazione della giustizia - organizace systému právního
organizzazione giudiziaria - systém soudní
organo giudiziario - soudní orgán
perizia - posouzení
persona anziana - osoba starší
pianificazione edilizia - plánování staveb
pigrizia - lenost
politica creditizia - politika úvěrová
politica edilizia - politika stavební
polizia - policie
potenziale del riciclaggio - potenciál recyklační
potenziale di riduzione dell'ozono - potenciál poškození ozónové vrstvy
potenziale inquinamento della falda acquifera - ohrožení vod podzemních
potenziamento - vývoj
potere di polizia - moc policejní
professione giudiziaria - povolání právnické
pulizia - čistota

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit zia do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny AFangličtiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "zia" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama